HomeGemeente Amsterdam › Kredietbank Amsterdam
Zoom:

Kredietbank Amsterdam

Doel:

Hebt u geld nodig? Als u een laag inkomen hebt, kunt u geld lenen bij de Kredietbank Amsterdam.

Meer informatie:


Werkwijze:

Dit zijn de voorwaarden voor een lening bij de Kredietbank Amsterdam:

- U moet in de gemeente Amsterdam ingeschreven staan.

- U moet 18 jaar of ouder zijn.

- U moet een inkomen hebben, anders kunt u niet aflossen. Een inkomen is inkomen uit werk in loondienst of een uitkering

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130 procent van het minimumloon. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Toeslagen, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag, tellen niet mee.Doelgroep


- vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 17-11-2005 20:48:04
Laatste wijziging: 23-3-2023 12:16:44

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres:
Amstel 1
Amsterdam

Postadres:
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Telefoonnummer: 020-5529111

E-mailadres: vlc@amsterdam.nl

Website: www.amsterdam.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.

Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente

>Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.