HomeGemeente Borne O › Sociaal Hus
Zoom:

Sociaal Hus

Doel:

Met al uw vragen over onder andere welzijn, opvoeden en opgroeien, onderwijs, zorg, wonen, financiën, vrijwilligerswerk en werk en inkomen bent u welkom in het Sociaal Hus.


Werkwijze:

In en vanuit het Sociaal Hus werken professionals, zoals sociaal werkers, jeugd- en Wmo consulenten, JGZ verpleegkundigen, maar ook buurtsportcoaches samen om inwoners snel en passend te ondersteunen. Laagdrempelig en met een persoonlijke aanpak, uitgaande van uw mogelijkheden en ontwikkeling.

Inloopspreekuren:

- Maandag van 16.00 tot 18.30

- Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30Contactpersoon:
Naam: Sociaal Hus
Telefoonnummer: 074-2658590
E-mail: sociaalhus@borne.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Gemeente Borne
Bezoekadres: Rheineplein 1
Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Specifieke doelgroep
Alle mensen met hulpvragen
Gegevens ingevoerd: 18-10-2010 21:03:03
Laatste wijziging: 17-6-2022 15:42:04

Aangeboden door:

Gemeente Borne O


Bezoekadres: Rheineplein 1 Borne
Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne
E-mail: info@borne.nl
Telefoonnummer: 14074
Website: www.borne.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersoon:
Sociaal Hus
E-mail: sociaalhus@borne.nl
Telefoonnummer: 074-2658590