HomeGemeente Breda › Uitkeringen en inkomensvoorzieningen
Zoom:

Uitkeringen en inkomensvoorzieningen

Doel:

Voor de periode dat het mensen niet lukt om in hun eigen onderhoud te voorzien, geeft de gemeente uitkeringen en inkomensvoorzieningen.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Werken staat altijd voorop!

Meldt u zich op het Werkplein Breda als werkzoekende (inschrijven via werk.nl), dan krijgt u een intakegesprek met een medewerker van Werkplein Breda om uw werk- of leer mogelijkheden te bespreken. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden wordt u bijvoorbeeld doorverwezen naar een uitzendbureau of een re-integratiebureau of u gaat direct aan het werk.

Als u niet direct aan het werk gaat, wordt uw recht op een uitkering of inkomensvoorziening beoordeeld. Is dit het geval dan krijgt een vaste contactpersoon, uw klantmanager van de Gemeente Breda. U kunt bij uw klantmanager terecht met alle vragen over zaken die met uw uitkering te maken hebben. Daarnaast moet u iedere wijziging in uw persoonlijke omstandigheden meteen aan de gemeente doorgeven via een wijzigingsformulier.

Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud is er het Servicepunt Jongeren. Voor hen geldt dezelfde inschrijf- en wijzigingenprocedure als hierboven beschreven.

Op de website Bereken Uw Recht kunt u zien welke regelingen er allemaal zijn, voor welke regeling u eventueel in aanmerking komt en berekenen waar u recht zou hebben.

De gemeente verstrekt bijstandsuitkeringen op grond van verschillende wetten:

* de Wet werk en bijstand (WWB);

* Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

* de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW);

* de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ);

* de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)

* het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz).

De verschillende uitkeringen en voorzieningen zijn te vinden op www.breda.nl.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Breda
Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 14
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
Telnr.: 14 076
Faxnr.: 076-529 32 40
E-mail: werkplein@breda.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- ouderen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 10-8-2007 13:58:44
Laatste wijziging: 9-1-2012 14:42:23

Aangeboden door:

Gemeente Breda


Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 Breda
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Telefoonnummer: 14 076
Faxnummer: 076-529 32 40
Website: www.breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de Gemeente. B&W zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen, is verantwoordelijk voor de financiën en voert het personeelsbeleid. B&W heeft hiervoor wettelijke bevoegdheden, zoals het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Iedere wethouder heeft daarbij een eigen takenpakket (portefeuille). Net als in de Gemeenteraad, beslist ook B&W bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken telt de stem van de burgemeester echter dubbel. B&W is verantwoording schuldig aan de Gemeenteraad.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersonen:
Cliëntenraad de Brug
E-mail: cliëntenraad@debrugbreda.nl
Telefoonnummer: 06 27 11 51 91
Begeleidingscommissie WMO
E-mail: begeleidingscommissieWMO@breda.nl.
Zorg voor elkaar Breda
E-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
Telefoonnummer: 076 525 15 15