HomeGemeente Breda › WMO voorzieningen

WMO voorzieningen

Doel:

Het doel van de Wmo is: 'meedoen'. De regering wil ervoor zorgen dat burgers zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De Wmo moet dus bijdragen aan het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers.

Meer informatie:


Werkwijze:

De gemeente hecht veel waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Daarom wordt er eerst gekeken of u zelf voor een oplossing kunt zorgen. Daarnaast kijkt de gemeente of er mogelijkheden in uw omgeving zijn of dat u een beroep kunt doen op organisaties of voorzieningen die al in de stad beschikbaar zijn. Als dit geen oplossing is kunt u in aanmerking komen voor een voorziening via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en mee kunnen doen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor chronisch zieken en voor mensen met psychische problemen.

Op www.breda.nl kunt u zien welke voorzieningen er voor u mogelijk zijn.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 9-1-2012 16:15:22

Aangeboden door:

Gemeente Breda


Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 Breda
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Telefoonnummer: 14 076
Faxnummer: 076-529 32 40
Website: www.breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de Gemeente. B&W zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen, is verantwoordelijk voor de financiën en voert het personeelsbeleid. B&W heeft hiervoor wettelijke bevoegdheden, zoals het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Iedere wethouder heeft daarbij een eigen takenpakket (portefeuille). Net als in de Gemeenteraad, beslist ook B&W bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken telt de stem van de burgemeester echter dubbel. B&W is verantwoording schuldig aan de Gemeenteraad.


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersonen:
Cliëntenraad de Brug
E-mail: cliëntenraad@debrugbreda.nl
Telefoonnummer: 06 27 11 51 91
Begeleidingscommissie WMO
E-mail: begeleidingscommissieWMO@breda.nl.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Breda
 Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 14
 Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
 Telefoonnummer: 14 076
 Faxnummer: 076-529 32 40
  werkplein@breda.nl

Route / kaart:
 Stadskantoor
 Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10
 Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
 Telefoonnummer: 14 076
 Faxnummer: 076-529 32 40

Route / kaart:
 Kredietbank Breda
 Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10
 Postadres: Postbus 1149, 4801 BC Breda
 Telefoonnummer: 14 076
 Faxnummer: 076-529 4212
  kredietbank@breda.nl

Route / kaart: