HomeGemeente Breda › Zorg voor elkaar - WMO voorzieningen
Zoom:

Zorg voor elkaar - WMO voorzieningen

Doel:

Het doel van de Wmo is: 'meedoen'. De regering wil ervoor zorgen dat burgers zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De Wmo moet dus bijdragen aan het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers.

Meer informatie:


Werkwijze:

Binnen Zorg voor elkaar Breda werken bewoners, vrijwilligers en professionals samen.

Samen met de mensen die om hulp vragen. Samen ook hebben ze de regie. Kijk hier ons filmpje

Vrijwilligers en professionals van vele organisaties werken hierbij samen. Dit zijn onder andere:

* maatschappelijk werkers

* huishoudelijke hulpen

* wijkverzorgenden en wijkverpleging

* Wmo-klantmanagers

* consulenten (raadgevers) die cliënten ondersteunen en begeleiden

* mensen die mantelzorgers ondersteunen

* sociaal werkers in de wijken

* vele vrijwilligers op allerlei gebiedContactpersoon:
Naam: Zorg voor elkaar Breda
Telefoonnummer: 076 525 15 15
E-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 9-9-2019 17:27:49

Aangeboden door:

Gemeente Breda


Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 Breda
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Telefoonnummer: 14 076
Faxnummer: 076-529 32 40
Website: www.breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de Gemeente. B&W zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen, is verantwoordelijk voor de financiën en voert het personeelsbeleid. B&W heeft hiervoor wettelijke bevoegdheden, zoals het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Iedere wethouder heeft daarbij een eigen takenpakket (portefeuille). Net als in de Gemeenteraad, beslist ook B&W bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken telt de stem van de burgemeester echter dubbel. B&W is verantwoording schuldig aan de Gemeenteraad.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersonen:
Cliëntenraad de Brug
E-mail: cliëntenraad@debrugbreda.nl
Telefoonnummer: 06 27 11 51 91
Begeleidingscommissie WMO
E-mail: begeleidingscommissieWMO@breda.nl.
Zorg voor elkaar Breda
E-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
Telefoonnummer: 076 525 15 15