HomeGemeente Rotterdam › Rotterdampas - AOW-tegoed
Zoom:

Rotterdampas - AOW-tegoed

Doel:

Het AOW-tegoed wordt op uw Rotterdampas gezet.

Meer informatie:


Werkwijze:

Kijk op de website of u in aanmerking komt voor een AOW-egoed en welke spullen u kunt kopen voor dat geld.

Voorbeelden wat u met AOW-tegoed kan kopen

- identiteitskaart, paspoort, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

- kleding

- fiets

- boeken

- tijdschriften

- laptop

- tablet

- fotocamera

- tampons of maandverband

- dierenvoeding

- spellen

- openbaar vervoerDoelgroep


- vanaf 55 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 2-1-2023 17:02:10

Gemeente Rotterdam

Bezoekadres:
Coolsingel 40
Rotterdam

Postadres:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Telefoonnummer: 14 010

E-mailadres: post@stadhuis.rotterdam.nl

Website: www.rotterdam.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.

Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente

>Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersoon:
JongerenLoket
E-mail: info@jongerenloket.rotterdam.nl
Telefoonnummer: 010 267 13 00