HomeGemeente Rotterdam › Sociaal raadslieden
Zoom:

Sociaal raadslieden

Doel:

Een sociaal raadsman of -vrouw heeft verstand van wetten en regels over werken, wonen, uitkering, toeslagen en onderwijs. U krijgt advies of hulp bij het schrijven van uw reactie.

Meer informatie:


Werkwijze:

U kunt bezwaar maken als u zich oneerlijk behandeld voelt. Door de huisbaas, de belastingdienst of door de gemeente. Ook als u dit niet zelf kan opschrijven.

De Vraagwijzer van de gemeente helpt Rotterdammers met het opstellen van een bezwaarschrift of brief.

Bijvoorbeeld:

U krijgt een brief en bent het niet eens met wat er staat. U wil dit op de juiste manier laten weten aan de afzender. Denk aan een van deze situaties:

- Als u het niet eens bent met een besluit van de huisbaas om u uit huis te zetten.

- Of u begrijpt de brief van de schuldeiser of deurwaarder niet.

- U vindt de huurverhoging niet terecht.

- Of u krijgt een boete van de gemeente.

- Uw uitkering wordt gekort.

Kom dan zo snel mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur naar de Vraagwijzer in uw buurt. Of bel naar telefoonnummer 14 010 en vraag naar de Vraagwijzer. U kunt ook een afspraak maken via de pagina Vraagwijzer.

Een medewerker luistert naar uw verhaal en maakt zo nodig een afspraak met één van de sociaal raadslieden voor u. Een sociaal raadsman of -vrouw heeft verstand van wetten en regels over werken, wonen, uitkering, toeslagen en onderwijs. U krijgt advies of hulp bij het schrijven van uw reactie.Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 3-1-2023 17:02:10

Gemeente Rotterdam

Bezoekadres:
Coolsingel 40
Rotterdam

Postadres:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Telefoonnummer: 14 010

E-mailadres: post@stadhuis.rotterdam.nl

Website: www.rotterdam.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.

Belangrijkste doelgroepen: Inwoners van de gemeente

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersoon:
JongerenLoket
E-mail: info@jongerenloket.rotterdam.nl
Telefoonnummer: 010 267 13 00