HomeGezamenlijke Militaire Fondsen › Steunaanvragen

Steunaanvragen

Doel:

Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen verleent geen rechtstreekse hulp aan steunaanvragers. Dit wordt gedaan door de vijf bij GMF aangesloten fondsen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Zie voor de procedure van een steunaanvraag de pagina's van de individuele fondsen:

Procedure Steunaanvragen bij Fonds 1815

Procedure Steunaanvragen bij Prins Bernhard Stichting

Procedure Steunaanvragen bij Karel Doorman Fonds

Procedure Steunaanvragen bij Het Van Weerden Poelmanfonds

Procedure Steunaanvragen bij Stichting Eereschuld en DankbaarheidDoelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers
Gegevens ingevoerd: 11-6-2014 16:34:24

Aangeboden door:

Gezamenlijke Militaire Fondsen


Postadres: Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 55 22 708
E-mail: francois.c.six@gmail.com
Website: www.militairefondsen.nl/


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De Stichting G.M.F. stelt zich (kort samengevat) ten doel het coördineren van de inspanningen van de deelnemers inzake het verlenen van steun aan behoeftige militairen, oud militairen en hun gezinnen of nagelaten betrekkingen en eventueel het samenwerken met andere fondsen, verenigingen en stichtingen met een soortgelijke doelstelling.