HomeGGD Hollands Midden › Jeugdgezondheidszorg
Zoom:

Jeugdgezondheidszorg

Doel:

De activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen.
Hiervoor heeft de JGZ regelmatig contact met praktisch alle jeugdigen. Samen met de ouders willen de medewerkers van JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Om dat te bereiken werkt JGZ nauw samen met scholen en hulpverleningsinstanties.


Werkwijze:

Uw kind wordt meerdere keren uitgenodigd voor een onderzoek. Hierbij staat de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind centraal.

Daarnaast kunt u bij JGZ terecht met zeer diverse vragen. Bijvoorbeeld vragen over de lichamelijke groei en ontwikkeling, opvoedingsvragen, problemen thuis of op school en problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Als het nodig is kunt u met uw kind kortdurende begeleiding krijgen. Voor eventueel langdurige behandeling of ingewikkelde problematiek wordt, in overleg met u, verwezen naar andere instanties.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

GGD Hollands Midden - Gouda
Bezoekadres: Thorbeckelaan 5
Postadres: postbus 133, 2800 AC Gouda
Telnr.: 0182-54 56 00
E-mail: info@ggdhm.nl

Route / kaartGGD Hollands Midden - Leiden
Bezoekadres: Parmentierweg 49
Postadres: postbus 121, 2300 AC Leiden
Telnr.: 071-516 33 33
E-mail: info@ggdhm.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 21-10-2019 20:52:02

Aangeboden door:

GGD Hollands Midden


Bezoekadres: Parmentierweg 49 Leiden
Postadres: Postbus 121, 2300 AC Leiden
Telefoonnummer: 071-5163333
E-mail: info@ggdhm.nl
Website: www.ggdhm.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
Beschermen; bewaken; bevorderen van de gezondheid van inwoners.


Belangrijkste doelgroepen:
Burgers en professionals


Soorten diensten of activiteiten:
- Gezondheidsbevordering
· Meldpunt Zorg en Overlast
· Steunpunt Huiselijk Geweld
· Epidemiologie
· Documentatiecentrum Gezondheidsbevordering
· Preventie en bestrijding infectieziekten
· Informatie en vaccinatie aan aanstaande reizigers
· Preventie en onderzoek SOA, waaronder HIV
· Advisering rond milieu en gezondheid
· Sociaal Medische Advisering
· Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar;
· Logopedie
· Inspectie kinderopvang