HomeGGz Breburg Groep - Centrum Werken & Leren › Activiteitenbegeleiding
Zoom:

Activiteitenbegeleiding

Doel:

Voor mensen met psychische problemen kunnen een veilige omgeving en begeleiding bij activiteiten het verschil betekenen tussen passief thuis zitten en actief bezig zijn; andere mensen ontmoeten. Activiteitenbegeleiding is vooral bestemd voor die mensen en heeft tot doel het bieden van ontspanning en structuur in dagbesteding, stabilisatie en ontwikkeling van (sociale)vaardigheden.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Activiteiten binnen de Sector Dagbesteding, Arbeiden en Educatie (DAE) zijn doelgroepgericht en laagdrempelig. De activiteitenbegeleiders hebben ervaring in het werken met deelnemers met psychische problemen. Zij organiseren activiteiten; bieden praktische ondersteuning en begeleiden deelnemers zowel individueel als groepsgewijs. De activiteitenbegeleider houdt rekening met de individuele belangen; wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Waar vinden de activiteiten plaats?

In Oosterhout en Breda zijn dagactiviteitencentra met een scala aan activiteiten; die zowel binnen als buiten het centrum plaatsvinden. In de regio Etten-Leur worden op een activiteitencentrum en andere locaties activiteiten aangeboden.

Mogelijkheden

Het aanbod bestaat uit recreatieve; creatieve en educatieve activiteiten.

Voorbeelden hiervan zijn: sport en spel; wandelen; tekenen en schilderen; textiele werkvormen; houtbewerken; excursies; taal; tuinieren; koken; muziek; computercursus.

Methodiek

De activiteitenbegeleiders werken volgens principes van rehabilitatie en zijn gericht op herstel. Deze methodiek helpt mensen met psychische beperkingen om beter te functioneren in de omgeving van hun keuze. Doel is dat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen; werken; leren én sociale contacten kunnen hebben met zo min mogelijk professionele hulp.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - van 15 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 10-7-2017 11:24:56

Aangeboden door:

GGz Breburg Groep - Centrum Werken & Leren


Bezoekadres: Loopschansstraat 101 Breda
Postadres: Loopschansstraat 101, 4817 KT Breda
E-mail: info@ggzbreburg.nl
Telefoonnummer: 088 - 016 16 16
Website: www.ggzbreburg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor alle mensen met een langdurende psychiatrische aandoening biedt Centrum Werken & Leren verschillende vormen van zinvolle dagbesteding, arbeid en educatie. Het centrum beschikt over dagactiviteitencentra in alle regio’s van GGz Breburg waar bezoekers een dagstructuur kunnen opbouwen door middel van (re-)creatieve activiteiten. Voor mensen met belangstelling voor arbeidstraining of -reïntegratie, zijn er arbeidsprojecten zoals het groenbedrijf, horeca of kantoorprojecten. Trajectbegeleiders kunnen bemiddelen naar een werkplek bij bedrijven en instellingen. Ook zijn er verschillende educatieve projecten en praktische cursussen in sociale vaardigheden of kunnen we begeleiden bij het oppakken van een reguliere opleiding.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met psychische problemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden coaching, begeleiding en training. Dit doen wij zoveel mogelijk in de samenleving en zo min mogelijk op de GGz locaties en terreinen.