HomeHalt › Alcohol- en drugsgebruik
Zoom:

Alcohol- en drugsgebruik

Doel:

Door het gebruik van alcohol of drugs vervagen grenzen. Met een slok op veroorzaken jongeren soms behoorlijk wat overlast. Denk aan geluidshinder voor de buurt, kleine vernielingen of uitgaansgeweld. Ook kunnen jongeren agressief gedrag vertonen.

Meer informatie:


Werkwijze:

In Nederland mag je, als je jonger bent dat 18 jaar, geen drugs bij je hebben. Als je jonger bent dan 18 jaar mag je ook geen alcohol kopen of in de openbare ruimte bij je hebben. Maar toch is de verleiding vaak groot. Hoe wijs je jongeren op de schadelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik?

Onze aanpak

Wanneer jongeren over de schreef gaan krijgen zij een Halt-straf. Samen met hun ouders bespreken we de situatie en zoeken we ook naar een oplossing voor het (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.

Als bij afname van het signaleringsinstrument blijkt dat daartoe aanleiding is, kan Halt in overleg met ouders en jongere doorverwijzen naar bijvoorbeeld een organisatie voor verslavingszorg.

Wat levert het op?

Door jongeren vroegtijdig te confronteren met de gevolgen en gevaren van alcohol- en drugsgebruik, ontmoedigen we hen om al op jonge leeftijd verslavende middelen te gebruiken. Hierdoor neemt ook de kans af dat zij onder invloed overlastgevend en strafbaar gedrag vertonen. Door daarnaast opvoeders te ondersteunen in hun rol, bouwen we aan een stevig vangnet om de jongeren heen, voor als het toch mis dreigt te gaan.Contactpersoon:
Naam: Halt
Telefoonnummer: 088 115 35 00
E-mail: info@halt.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 23-6-2016 13:46:02

Aangeboden door:

Halt


Bezoekadres: Churchilllaan 11 (9e etage) Utrecht
Postadres: Postbus 4019, 3502 HA Utrecht
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00
Faxnummer: 088 115 35 01
Website: www.halt.nl

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Criminaliteitspreventie, straf en voorlichting voor jongeren tot 18 jaar.


Belangrijkste doelgroepen:
Jeugd van 12 - 18 jaar.


Contactpersoon:
Halt
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00