HomeHalt › Preventie en voorlichting
Zoom:

Preventie en voorlichting

Doel:

Naast het uitvoeren van de Halt-afdoening heeft Halt als tweede belangrijke taak het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Deze preventietaak wordt op verschillende manieren ingevuld.


Werkwijze:

Voorlichting

Allereerst wordt er op grote schaal voorlichting gegeven op scholen. De voorlichtingen richten zich met name op jongeren van 10 tot 14 jaar en zijn afgestemd op het niveau van de klas of groep. Aan bod komen bijvoorbeeld thema’s als groepsdruk, wetsovertreding en digitaal pesten. Ter ondersteuning worden verschillende materialen zoals filmscenes, lespakketten, werkbladen, folders en posters gebruikt.

De voorlichtingen kunnen één of meerdere lesuren beslaan en worden zelfstandig door Halt verzorgd of in samenwerking met politie en/of andere partners.

Rond de jaarwisseling worden door Halt allerlei activiteiten ondernomen om overlast door vuurwerk en het gevaarlijk omgaan met vuurwerk terug te dringen. Ter ondersteuning worden door Halt Nederland in overleg met de bureaus jaarlijks nieuw campagne materiaal ontwikkeld.

Preventieprojecten

Halt is vaak betrokken bij preventieprojecten die bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheid in en om scholen of de leefbaarheid in wijken ten doel hebben.

Een aantal regionale Halt-organisaties begeleidt scholen in hun veiligheidsplannen. Dit is een intensief proces dat deskundigheid en maatwerk vereist. De expertise en begeleiding die Halt daarbij biedt, wordt door de scholen als zeer positief ervaren. In samenhang hiermee heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de Halt-sector gevraagd een bijdrage te leveren aan haar ondersteunende activiteiten m.b.t. sociale veiligheid in het onderwijs.

Bij zowel de schoolvoorlichtingen als de andere preventietrajecten wordt door Halt regelmatig samengewerkt met onder andere politie, brandweer, GGD, gemeenten en de Jeugdreclassering.

Ouders van Tegendraadse Jeugd (OTJ) is een opvoedings- ondersteunend programma dat bestaat uit interventies en ondersteunende materialen voor ouders van kinderen met (een verhoogd risicico op) strafbaar gedrag en beroepskrachten.Contactpersoon:
Naam: Halt
Telefoonnummer: 088 115 35 00
E-mail: info@halt.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 31-10-2015 12:40:48

Aangeboden door:

Halt


Bezoekadres: Churchilllaan 11 (9e etage) Utrecht
Postadres: Postbus 4019, 3502 HA Utrecht
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00
Faxnummer: 088 115 35 01
Website: www.halt.nl

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Criminaliteitspreventie, straf en voorlichting voor jongeren tot 18 jaar.


Belangrijkste doelgroepen:
Jeugd van 12 - 18 jaar.


Contactpersoon:
Halt
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00