Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeHet Blikveld - Specialist in arbeidspsychologisch advies › Arbeidspsychologisch onderzoek
Zoom:

Arbeidspsychologisch onderzoek

Doel

In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar praktische (begeleidings)adviezen, werkaanpassingen en realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Toelichting

Een arbeidspsychologisch onderzoek kan worden ingezet wanneer er een vermoeden bestaat van psychische of verstandelijke problematiek en geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re-integratiemogelijkheden van de cliënt. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de beperkingen én de (arbeids)mogelijkheden van mensen, ook bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderzoek kan uitstekend worden ingezet bij vragen over mogelijkheden voor werkhervatting na ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Wij maken een inschatting of terugkeer op de oude werkplek of arbeidsmarkt mogelijk is, benoemen passende (vervangende) werkzaamheden en brengen in kaart wat er nodig is om opnieuw uitval te voorkomen. Een arbeidspsychologisch onderzoek kan ook preventief ingezet worden als uitval wegens psychische problematiek dreigt.


Contactpersoon

Naam: mw R Mokveld


Doelgroep

  • van 14 tot en met 65 jaar


Gegevens ingevoerd: 26-4-2012 11:52:08

Het Blikveld - Specialist in arbeidspsychologisch advies

Bezoekadres:
Kanaalweg 29c
Utrecht

Postadres:
Postbus 30530
3503 AH Utrecht

Telefoonnummer: 030 3040080

E-mailadres: info@hetblikveld.nl

Website: www.hetblikveld.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Arbeidspsychologisch onderzoek en advies