HomeHet Blikveld - Specialist in arbeidspsychologisch advies › Arbeidspsychologisch onderzoek
Zoom:

Arbeidspsychologisch onderzoek

Doel:

In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar praktische (begeleidings)adviezen, werkaanpassingen en realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt.


Werkwijze:

Een arbeidspsychologisch onderzoek kan worden ingezet wanneer er een vermoeden bestaat van psychische of verstandelijke problematiek en geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re-integratiemogelijkheden van de cliënt. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de beperkingen én de (arbeids)mogelijkheden van mensen, ook bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderzoek kan uitstekend worden ingezet bij vragen over mogelijkheden voor werkhervatting na ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Wij maken een inschatting of terugkeer op de oude werkplek of arbeidsmarkt mogelijk is, benoemen passende (vervangende) werkzaamheden en brengen in kaart wat er nodig is om opnieuw uitval te voorkomen. Een arbeidspsychologisch onderzoek kan ook preventief ingezet worden als uitval wegens psychische problematiek dreigt.Contactpersoon:
Naam: mw R Mokveld


Doelgroep


- Voor iedereen - van 14 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 26-4-2012 11:52:08

Aangeboden door:

Het Blikveld - Specialist in arbeidspsychologisch advies


Bezoekadres: Kanaalweg 29c Utrecht
Postadres: Postbus 30530, 3503 AH Utrecht
Telefoonnummer: 030 3040080
E-mail: info@hetblikveld.nl
Website: www.hetblikveld.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
Arbeidspsychologisch onderzoek en advies


Soorten diensten of activiteiten:
Arbeidspsychologisch onderzoek naar de (arbeids)mogelijkheden van mensen.
Individuele begeleidingstrajecten
Interventies op basis van cognitieve gedragstherapie


Contactpersoon:
mw R Mokveld