HomeHet Bolwerk › Mantelzorgondersteuning
Zoom:

Mantelzorgondersteuning

Doel:

Het Mantelzorgsteunpunt biedt u een luisterend oor. We geven advies en antwoord op alle vragen waar mantelzorgers in hun dagelijkse verantwoordelijkheden tegenaan lopen.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

De maatschappelijke trend is dat langdurig zieken/gehandicapten/dementerenden zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven. Dat kan alleen als die thuisomgeving voldoende zorg biedt. Dat trekt een wissel op mantelzorgers.

Als u mantelzorgtaken uitvoert, komen de volgende knelpunten u vast bekend voor:

* weinig of geen vrije tijd

* moeite met de situatie

* niemand om mee te praten

* altijd maar geven, geven en geven

* financiële achteruitgang

* te weinig informatie en praktische hulp

* spanningen

* onbegrip en geen luisterend oorDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Specifieke doelgroep
Mantelzorgers
Gegevens ingevoerd: 14-9-2021 12:49:56

Aangeboden door:

Logo

Het Bolwerk


Bezoekadres: Zuiderschans 10 Dokkum
Postadres: Postbus 93, 9100 AB Dokkum
Telefoonnummer: 0519 - 29 22 23
E-mail: info@het-bolwerk.eu
Website: www,het-bolwerk.eu/

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Welzijn Het Bolwerk ferbynt en beweecht minsken


Belangrijkste doelgroepen:
Alle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel


Soorten diensten of activiteiten:
Gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel:
* Digi-Taalhuis: voor mensen die moeite hebben met lezen/schrijven/computer
* Wurd aktyf: bewustwording voeding en eigen fitheid
* Mantelzorg Café
* Mantelzorg Café Plus
* Provinciaal Respijtweekend
* Mentoring onbekend talent: voor jongeren van 16 - 26 jaar
* Week van de opvoeding

Gemeente Dantumadiel:
* Inloopochtend - de "Swanneblom" Feanwâlden
* Jeugdsoos De Gleonkoppen - Feanwâlden
* Inloop Badhûs - De Westereen
* Haw it der oer- Damwâld