HomeHet Bolwerk › Formulierenbrigade
Zoom:

Formulierenbrigade

Doel:

De formulierenbrigade bestaat uit een groep enthousiaste, kundige vrijwilligers. Zij weten raad met de papieren administratie, het invullen van formulieren etc., en helpen u vol overgave.

Meer informatie:


Werkwijze:

Vrijwilligers van de formulierenbrigade ondersteunen vooral burgers met een inkomen rond het minimum en/of hoge onkosten. Wat kunnen zij voor u betekenen? Samen met u zoeken zij naar oplossingen. Voorbeelden zijn onder andere het invullen van formulieren voor kwijtschelding, voorzieningen en toeslagen. Ook kan de vrijwilliger helpen met het sorteren en ordenen van de administratie. Voor vragen rondom deze onderwerpen kunt u contact opnemen met onze mienskipswurker van de formulierenbrigade. Ook wanneer uw vraag niet tussen deze onderwerpen staat, kunt u uiteraard terecht bij ons. Wij kijken dan naar een passende invulling voor uw vragen.

Geïnteresseerd als vrijwilliger?

Heeft u zelf ook feeling met de administratieve wereld waar we nu in leven, en schroomt u niet om uw kennis te delen en een ander hiermee te helpen? Dan bent u zeer welkom bij de formulierenbrigade! U kunt zich hiervoor aanmelden via de site.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 14-9-2021 12:49:56

Aangeboden door:

Logo

Het Bolwerk


Bezoekadres: Zuiderschans 10 Dokkum
Postadres: Postbus 93, 9100 AB Dokkum
Telefoonnummer: 0519 - 29 22 23
E-mail: info@het-bolwerk.eu
Website: www,het-bolwerk.eu/

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Welzijn Het Bolwerk ferbynt en beweecht minsken


Belangrijkste doelgroepen:
Alle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel


Soorten diensten of activiteiten:
Gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel:
* Digi-Taalhuis: voor mensen die moeite hebben met lezen/schrijven/computer
* Wurd aktyf: bewustwording voeding en eigen fitheid
* Mantelzorg Café
* Mantelzorg Café Plus
* Provinciaal Respijtweekend
* Mentoring onbekend talent: voor jongeren van 16 - 26 jaar
* Week van de opvoeding

Gemeente Dantumadiel:
* Inloopochtend - de "Swanneblom" Feanwâlden
* Jeugdsoos De Gleonkoppen - Feanwâlden
* Inloop Badhûs - De Westereen
* Haw it der oer- Damwâld