HomeHet Zorgpunt › Palliatieve en terminale zorg
Zoom:

Palliatieve en terminale zorg

Doel:

Ook in de laatste fase van iemands leven bieden wij zorg en ondersteuning om deze tijd zo comfortabel mogelijk te maken. Dit, indien mogelijk, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Meer informatie:


Werkwijze:

Op welke manier de zorg gebeurt, is afhankelijk van de wensen van de patiënt en het ziektebeeld. Iemand die kanker heeft en uitbehandeld is kan bijvoorbeeld hele andere psychologische en lichamelijke klachten hebben dan iemand met dementie.

Palliatief betekent 'verlichtend'. Palliatieve zorg is niet alleen gericht op het verzachten van de lichamelijke pijn, ongemakken en andere symptomen die bij een ongeneeslijke ziekte onvermijdelijk zijn, maar ook op psychologische en spirituele ondersteuning. Denk aan ontspanningsoefeningen en gesprekken met dierbaren. Ook familieleden en naasten van de zieke maken een zware periode door. Daarom is er ook voor hen aandacht als onderdeel van palliatieve zorg.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Terminale en palliatieve zorg worden vaak door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt immers verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.Contactpersoon:
Naam: Het Zorgpunt
Telefoonnummer: 085 - 009 1944
E-mail: info@hetzorgpunt.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 25 jaar
Laatste wijziging: 6-2-2021 17:54:19

Aangeboden door:

Logo

Het Zorgpunt


Bezoekadres: De Ronde 12-15 Best
Postadres: De Ronde 12-15, 5683 CZ Best
Telefoonnummer: 085 - 009 1944
E-mail: info@hetzorgpunt.nl
Website: www.hetzorgpunt.nl/

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Zorgpunt is een thuiszorgorganisatie die hoogwaardige zorg op maat levert aan haar cliënten. Dit doen we met kleine, zelfsturende teams. Wij geloven dat zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit moet zijn. Het is onze roeping om de best mogelijke zorg te verlenen en 'het familiegevoel' te creëren. We verlenen zorg zoals we dat voor onze eigen familieleden zouden doen. Het vergroten van de zelfstandigheid is bij alles een belangrijk onderdeel, zodat onze cliënten zelf de regie over hun leven kunnen behouden.


Belangrijkste doelgroepen:
Chronisch zieken, ouderen, gehandicapten, patiënten na ziekenhuisopname, dementerende ouderen, mantelzorgers


Soorten diensten of activiteiten:
Thuiszorg, Persoonlijke verzorging, Professionele verpleging, Ondersteunende begeleiding, Palliatieve zorg, Zorgadvies


Contactpersoon:
Het Zorgpunt
E-mail: info@hetzorgpunt.nl
Telefoonnummer: 085 - 009 1944