Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeHet Zorgpunt › Palliatieve en terminale zorg
Zoom:

Palliatieve en terminale zorg

Doel

Ook in de laatste fase van iemands leven bieden wij zorg en ondersteuning om deze tijd zo comfortabel mogelijk te maken. Dit, indien mogelijk, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Toelichting

Op welke manier de zorg gebeurt, is afhankelijk van de wensen van de patiënt en het ziektebeeld. Iemand die kanker heeft en uitbehandeld is kan bijvoorbeeld hele andere psychologische en lichamelijke klachten hebben dan iemand met dementie.

Palliatief betekent 'verlichtend'. Palliatieve zorg is niet alleen gericht op het verzachten van de lichamelijke pijn, ongemakken en andere symptomen die bij een ongeneeslijke ziekte onvermijdelijk zijn, maar ook op psychologische en spirituele ondersteuning. 

Ook familieleden en naasten van de zieke maken een zware periode door. Daarom is er ook voor hen aandacht als onderdeel van palliatieve zorg. Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg? Terminale en palliatieve zorg worden vaak door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil? Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. 

Meer informatie
Contactpersoon

Naam: Het Zorgpunt
Telefoonnummer: 085 - 009 1944
E-mail: info@hetzorgpunt.nl


Doelgroep

  • vanaf 25 jaar


Laatste wijziging: 25-11-2023 14:44:28

Het Zorgpunt

Bezoekadres:
De Ronde 12-15
Best

Postadres:
De Ronde 12-15
5683 CZ Best

Telefoonnummer: 085 - 009 1944

E-mailadres: info@hetzorgpunt.nl

Website: www.hetzorgpunt.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Zorgpunt is een thuiszorgorganisatie die hoogwaardige zorg op maat levert aan haar cliënten. Dit doen we met kleine, zelfsturende teams. Wij geloven dat zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit moet zijn. Het is onze roeping om de best mogelijke zorg te verlenen en 'het familiegevoel' te creëren. We verlenen zorg zoals we dat voor onze eigen familieleden zouden doen. Het vergroten van de zelfstandigheid is bij alles een belangrijk onderdeel, zodat onze cliënten zelf de regie over hun leven kunnen behouden.

Belangrijkste doelgroepen:
Chronisch zieken, ouderen, gehandicapten, patiënten na ziekenhuisopname, dementerende ouderen, mantelzorgers