Logo digitale-sociale-kaart.nl
HomeHuis van aandacht en zorg › Ambulante begeleiding voor zorg en wonen
Zoom:

Ambulante begeleiding voor zorg en wonen

Doel

Als iemand kampt met psychische problemen is het moeilijk om een eigen huishouden te voeren.

Toelichting

Het hoofd zit vaak te vol met (negatieve) gedachten en dan komt iemand moeilijk tot handelen. Met mijn begeleiding kijken we naar de persoon als geheel: naar iemands kwaliteiten en iemands kwetsbaarheden. In een begeleidingstraject worden stappen gezet naar het (her)nemen van de regie op eigen leven. Daarbij hoort ook het creëren van een goede thuissituatie van waaruit de persoon weer kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Aga van Nijnanten
Telefoonnummer: 06-23 94 02 83
E-mail: info@huisvanaandachtenzorg.nl


Doelgroep

  • Mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • vanaf 14 jaar


Laatste wijziging: 24-01-2024 19:32:32

Huis van aandacht en zorg

Deventer

Telefoonnummer: 06-23 94 02 83

E-mailadres: info@huisvanaandachtenzorg.nl

Website: www.huisvanaandachtenzorg.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Aanbieder van persoonlijke ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid