HomeHuis van aandacht en zorg › Mentale ondersteuning in de thuissituatie
Zoom:

Mentale ondersteuning in de thuissituatie

Doel:

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen beperkingen in hun dagelijks functioneren ervaren en daardoor de grip op hun leven verliezen.


Werkwijze:

De mentale ondersteuning van Huis van aandacht en zorg typeert zich door begrip en nabijheid en gaat uit van:

De kracht van de persoon: herstel denken i.p.v. iemands klacht: medisch denken.

De begeleider van Huis van aandacht en zorg draagt zorg voor een open dialoog waarbij de beperkingen in een ander perspectief worden geplaatst. Hiervoor wordt de Yucelmethode gebruikt.

VOOR WIE IS DEZE ONDERSTEUNING BEDOELD?

- Voor personen met schulden-problematiek

- Voor personen die te maken hebben met een verslaving (alcohol of drugs)

- Voor personen die een diagnose hebben als AD(H)D, autisme, depressie, angst en paniek of een andere psychische aandoening,

- Voor personen die te maken hebben met (beginnende) dementie

- Voor personen een partner onlangs is weggevallen.

De ondersteuning richt zich op:

- Het structureren van de dag/week/huishouden

- Het herstel van het sociaal netwerk

- Hulp bij praktische zaken (financiele administratie, intermediair voor instanties, hulp bij digitale vaardigheden ed)

- Begeleiding naar (vrijwilligers)werk

- Motiveren voor behandeling (geestelijk zowel als lichamelijk)

U geeft aan wat u zelf kunt doen en welke hulp nodig is van uw (sociale) omgeving.

Er wordt een praktisch plan opgesteld waarbij het zelfredzaam vermogen van de persoon wordt aangesproken en vergroot.

Soms heeft de persoon behoefte aan aandachtsoefeningen, gesprekken over zingeving of aan het uitvoeren van creatieve opdrachten. Dit kan rust, ruimte en ontspanning geven.

Huis van aandacht en zorg maakt als zorgaanbieder deel uit de Wmo raamovereenkomst van de gemeenten Deventer en Olst/Wijhe.Contactpersoon:
Naam: Aga van Nijnanten
Telefoonnummer: 06-23 94 02 83
E-mail: info@huisvanaandachtenzorg.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden


Specifieke doelgroep
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Gegevens ingevoerd: 8-4-2019 11:01:57
Laatste wijziging: 4-1-2021 16:05:40

Aangeboden door:

Logo

Huis van aandacht en zorg


Postadres: Deventer
Telefoonnummer: 06-23 94 02 83
E-mail: info@huisvanaandachtenzorg.nl
Website: www.huisvanaandachtenzorg.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Aanbieder van persoonlijke ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid


Contactpersoon:
Aga van Nijnanten
E-mail: info@huisvanaandachtenzorg.nl
Telefoonnummer: 06-23 94 02 83