HomeHuis van aandacht en zorg › Woonbegeleiding
Zoom:

Woonbegeleiding

Doel:

Als iemand kampt met psychische problemen is het moeilijk om een zinvolle dag of weekindeling te hebben.


Werkwijze:

Het hoofd zit vaak te vol met (negatieve) gedachten en dan komt iemand moeilijk tot handelen. Met mijn begeleiding kijken we naar de persoon als geheel: naar iemands kwaliteiten en iemands kwetsbaarheden. In een begeleidingstraject worden stappen gezet naar het (her)nemen van de regie op eigen leven. Daarbij hoort het creëren van een goede thuissituatie van waaruit de persoon weer kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maar ook het creeren van rustmomenten die ruimte bieden voor reflectie.Contactpersoon:
Naam: Aga van Nijnanten
Telefoonnummer: 06-23 94 02 83
E-mail: info@huisvanaandachtenzorg.nl


Doelgroep


- vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden


Specifieke doelgroep
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Gegevens ingevoerd: 4-1-2021 16:05:34
Laatste wijziging: 4-1-2021 16:05:34

Huis van aandacht en zorg

Deventer

Telefoonnummer: 06-23 94 02 83

E-mailadres: info@huisvanaandachtenzorg.nl

Website: www.huisvanaandachtenzorg.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Aanbieder van persoonlijke ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid


Contactpersoon:
Aga van Nijnanten
E-mail: info@huisvanaandachtenzorg.nl
Telefoonnummer: 06-23 94 02 83