HomeHumanitas - Eindhoven › Meedoen in de Wijken
Zoom:

Meedoen in de Wijken

Doel:

Meedoen in de Wijken is een activiteit van Humanitas. Meedoen in de Wijken helpt Eindhovenaren van buitenlandse afkomst hun Nederlands te verbeteren zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving.


Werkwijze:

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan. Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk. Meedoen in de Wijken biedt hulp.

Het doel is participatie, de verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel.

De taalondersteuning wordt geboden door vrijwillige taalcoaches. Deelnemers kunnen kiezen tussen individuele ondersteuning of ondersteuning in groepsverband en/of bezoek aan onze taalcafés. Door corona is een aanvullende taalactiviteit “Kletsmaatje” in het leven geroepen waarin deelnemers door taalcoaches op afstand (online) worden ondersteund. Hierin wordt social media of videobellen ingezet.

Bij individuele, groepsondersteuning en ondersteuning op afstand, geven de taalcoaches een half jaar taalondersteuning. Echter een bezoek aan onze taalcafés kan eenmalig zijn, maar deelnemers kunnen er ook herhaaldelijk gebruik van maken.

Tijdens de taalondersteuning stimuleren en ondersteunen de vrijwillige taalcoaches deze deelnemers in het bereiken van hun participatiewensen. Hiervoor worden verschillende lesmaterialen en modules ingezet. De regie over hun eigen programma ligt bij de deelnemers zelf.Contactpersoon:
Naam: Meedoen in de Wijken (Humanitas Eindhoven)
Telefoonnummer: 040-2065350
E-mail: meedoenindewijken@humanitas.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Meedoen in de Wijken (Humanitas Eindhoven)
Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 64
Postadres: Dr. Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven
Telnr.: 040-2065350
E-mail: meedoenindewijken@humanitas.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 30-9-2009 10:49:24
Laatste wijziging: 9-6-2021 14:21:25

Aangeboden door:

Logo

Humanitas - Eindhoven


Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 64 Eindhoven
Postadres: Dr. Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven
Telefoonnummer: 040 206 53 50
E-mail: eindhoven@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/eindhoven

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.


Soorten diensten of activiteiten:
opvoedondersteuning, begeleide omgangsregeling, preventievoorlichting, maatjes voor jongeren en eenzame ouderen, het leren van de Nederlandse taal.


Contactpersonen:
Judith Spijkerman
E-mail: bor.eindhoven@humanitas.nl
Telefoonnummer: 040-2065350
Gesprekken van Mens tot Mens
E-mail: gesprekken.ehv@humanitas.nl
Werkgroep Home-Start
E-mail: home-start.eindhoven@humanitas.nl
Pieter Driessen of Cynthia Ronde
E-mail: jeugdsupport.ehv@humanitas.nl
Marisse Cardol
E-mail: opvoeden.ehv@humanitas.nl
Receptie Eindhoven
E-mail: eindhoven@humanitas.nl
Meedoen in de Wijken (Humanitas Eindhoven)
E-mail: meedoenindewijken@humanitas.nl
Telefoonnummer: 040-2065350