HomeHumanitas - Financiële Hulpverlening › Beschermingsbewind
Zoom:

Beschermingsbewind

Doel:

Wanneer een meerderjarige door omstandigheden niet in staat is om de eigen financiën te beheren kan beschermingsbewind uitkomst bieden.


Werkwijze:

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechter. Door de uitspraak wordt de bevoegdheid over de financiën overgedragen aan een bewindvoerder, die daardoor in staat is om beslissingen te nemen.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Herkent u uzelf of uw naaste in één of meer van de volgende omschrijvingen, dan is beschermingsbewind een geschikte oplossing:

* Geestelijke of verstandelijke handicap of beperking

* Ziekte

* Ouderdom

* Verslaving

* Problematische schuldsituatie

* Andere oorzaak

Wat doet de beschermingsbewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder regelt alle financiële zaken, zoals:

* Inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in kaart brengen

* De post van de inkomsten en uitgaven naar Humanitas laten sturen

* Een budgetplan opstellen

* Leefgeld bepalen

* Betalingen uitvoeren

* Aanvragen van bijzondere bijstand (mits het inkomen daartoe aanleiding geeft)

* Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen (mits het inkomen daartoe aanleiding geeft

* Aanvragen/wijzigen van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag

* Aangifte belasting (box 1)

* Regelen van (aansprakelijkheids-)verzekeringen

* Afleggen van Rekening en Verantwoording aan de cliënt en aan de Rechtbank

Wat kunt u van Humanitas Inkomensbeheer verwachten?

Bij het intakegesprek zullen wij samen met u en/of uw begeleider de financiën en uw persoonlijke situatie bespreken.

Aan de hand van alle verstrekte informatie zal een budgetplan worden opgesteld

Humanitas Inkomensbeheer opent voor u een beheerrekening, waarop uw inkomen zal binnenkomen. Vanaf deze beheerrekening zullen ook alle betalingen worden gedaan.

Vanaf de beheerrekening zal volgens afspraak leefgeld naar u worden overgemaakt

U ontvangt maandelijks een overzicht van de beheerrekening via de mail of per post. Of u kunt kiezen voor de mogelijkheid gebruik te maken van een online inkijkmodule om meer inzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Hoe gaat Humanitas Inkomensbeheer om met schulden?

Het hebben van schulden is geen belemmering voor beschermingsbewind. Beschermingsbewind is GEEN schuldhulpverlening. Wanneer er sprake is van (problematische) schulden zal de beschermingsbewindvoerder proberen de financiën op orde te brengen zodat er in de toekomst eventueel betalingsregelingen kunnen worden getroffen of dat de schulden kunnen worden aangemeld voor een traject van schulddienstverlening.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Humanitas Financiële Hulpverlening - Locatie Purmerend
Bezoekadres: -------
Postadres: Postbus 141, 1440 AC Purmerend
Telnr.: 0299 - 43 43 10 (9 tot 12 uur)
Faxnr.: 0299 - 42 81 30
E-mail: info@hum-inkomensbeheer.nl

Route / kaartHumanitas Financiele Hulpverlening - Locatie Enschede
Bezoekadres: -------
Postadres: Postbus 40167, 7504 RD Enschede
Telnr.: 053 - 711 29 29
Faxnr.: 010 - 711 29 30
E-mail: info@inkomensbeheertwente.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 6-12-2013 19:44:03
Laatste wijziging: 6-12-2022 16:45:04

Aangeboden door:

Logo

Humanitas - Financiële Hulpverlening


Postadres: Postbus 141, 1440 AC Purmerend
Postadres: Postbus 40008, 7504 RA Enschede
E-mail: info@hum-inkomensbeheer.nl
Telefoonnummer: 0299 43 43 10 (Purmerend)
Telefoonnummer: 053 711 29 29 (Twente)
Website: www.hum-inkomensbeheer.nl


Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Humanitas Financiële Hulpverlening is een betrouwbaar alternatief wanneer het voor u steeds moeilijker wordt zelf de financiën te regelen.


Soorten diensten of activiteiten:
Inkomensbeheer / Beschermingsbewind
Schuldhulpverlening (alleen in Rotterdam)