HomeHumanitas - Noord-Veluwe › Thuisadministratie
Zoom:

Thuisadministratie

Doel:

Steun bieden aan mensen, die hun post en (financiële) administratie verwaarlozen.


Werkwijze:

Door hen tijdelijk te helpen de administratie weer op orde te brengen en te houden.

Alle activiteiten worden kosteloos uitgevoerd door deskundige - en ervaren vrijwilligers. ( Voor de Lotgenoten - Ontmoetingsdagen kan een kleine bijdrage gevraagd worden.)Contactpersoon:
Naam: Werkgroep Thuisadministratie
Telefoonnummer: 06-22003910
E-mail: ta.noord-veluwe@humanitas.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 14-10-2009 10:29:34
Laatste wijziging: 9-10-2018 20:01:13

Aangeboden door:

Humanitas - Noord-Veluwe


Postadres: Lange Haeg 30, 3853 EH Ermelo
Telefoonnummer: 06 - 22003910
E-mail: noord-veluwe@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/afdeling/noord-veluwe


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De missie van HUMANITAS weerspiegelt het hart van ons verenigingswerk: Mensen helpen weer grip te krijgen op hun leven, ongeacht hun cultuur, geloof of levensbeschouwing. Een stukje oplopen met iemand die er alleen voor staat, een luisterend oor of oog zijn voor wie zich alleen voelt, of iemand leren zijn eigen administratie weer op orde te brengen. Zo krijgen mensen de regie weer terug over hun eigen leven. Zo draagt HUMANITAS bij aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen, op een gelijkwaardige manier.


Soorten diensten of activiteiten:
Steun bij Verlies
Ondersteunend Contact
Thuisadministratie


Contactpersonen:
Werkgroep Thuisadministratie
E-mail: ta.noord-veluwe@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06-22003910
Werkgr. Onderst. Contact
E-mail: oc.noord-veluwe@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06-22003910
Werkgroep Steun bij Verlies
E-mail: sbv.noord-veluwe@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06-22003910
Secretariaat / Bestuur
E-mail: noord-veluwe@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06-22003910