HomeInloophuis Den Helder en omstreken › Vrijwilliger in het Inloophuis
Zoom:

Vrijwilliger in het Inloophuis

Doel:

De vrijwilligers treden op als gastvrouw/heer, als activiteiten begeleider of in een ondersteunende rol.


Werkwijze:

Inloophuis 'Den Helder en omstreken' is een vrijwilligersorganisatie, die een gastvrije ontmoetingsruimte aanbiedt, waar mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten binnen kunnen lopen om een kopje

koffie te drinken, een praatje te maken of even rustig te zitten.

Onze vrijwilligers zijn geen hulpverleners maar willen medemens zijn.

Wij verwachten van onze vrijwilligers in het algemeen dat zij:

- een ‘warm hart’ hebben voor mensen.

- affiniteit hebben met de problematiek van de bezoekers.

- onze doelstellingen respecteren.

- in staat zijn om gastvrijheid en gezelligheid te bieden

- makkelijk contact leggen en goed kunnen luisteren.

- wat in vertrouwen is verteld, niet verder te vertellen.

- op een open wijze mensen tegemoet treden.

- om kunnen gaan met mensen met een ander normen- en waardepatroon dan je zelf hebt.

- plichtsgetrouw zijn.

- op vaste momenten beschikbaar zijn

- flexibel zijn

- de bereidheid hebben om ook enig praktisch en huishoudelijk werk te doen, t.w. koffie zetten, de

ruimte in gereedheid brengen, opruimen etc.

- in teamverband kunnen werken.

- bereid zijn om zich te scholen.

- aanwezig zijn op de vrijwilligersbijeenkomsten.

Per functie zijn een aantal specifieke vaardigheden van belang.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Laatste wijziging: 22-6-2020 13:19:21

Aangeboden door:

Inloophuis Den Helder en omstreken


Bezoekadres: Marsdiepstraat 621a Den Helder
Postadres: Marsdiepstraat 621a, 1784 AM Den Helder
E-mail: info@inloophuisdenhelder.nl
Telefoonnummer: 0223 - 747041
Website: www.inloophuisdenhelder.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
De ziekte kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben grote gevolgen voor het leven van de betrokken mensen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Wij bieden sociaal emotionele ondersteuning.


Belangrijkste doelgroepen:
Kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben een enorme impact op het leven van de betrokkenen, hun naasten en mantelzorgers.


Soorten diensten of activiteiten:
Het woord Inloophuis zegt al genoeg. Een laagdrempelig centrum met een open deur in huiselijke sfeer. Je kunt onaangekondigd binnenlopen, even een kopje koffie of theedrinken en als je wilt dan je verhaal delen met lotgenoten en vrijwilligers.