HomeIrisZorg › Opvang, wonen en dagbesteding
Zoom:

Opvang, wonen en dagbesteding

Doel:

IrisZorg biedt opvang en onderdak aan mensen die (tijdelijk) dak- of thuisloos zijn. Maar we proberen huisuitzettingen ook te voorkomen door mensen in een vroeg stadium te ondersteunen.


Werkwijze:

Opvang

Wordt u uit huis gezet of zit u in een andere crisissituatie? Als u op korte termijn nergens terecht kunt, biedt de Crisisopvang u begeleiding die erop is gericht om zelfredzaamheid te vergroten en deelname aan de maatschappij mogelijk te maken. Samen met u begeleiders werkt u aan oplossingen om uw leven weer op de rit te krijgen.

Bent u dak- of thuisloos en zoekt u een veilige plek? Dan kunt u terecht bij de Dag- en Nachtopvang. De begeleiders kijken samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren.

Hulp bij wonen

Vindt u het lastig om uw huishouding en geldzaken te regelen. IrisZorg kan u hierbij ondersteunen. Het kan ook zijn dat zelfstandig wonen nog niet lukt. U kunt dan kiezen voor begeleiding in een groepswoning van IrisZorg. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig: van enkele uren per week in uw eigen huis tot 24 uur per dag in een groepswoning.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 21-11-2014 11:05:05

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- psychische beperkingen


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

IrisZorg


Bezoekadres: Kronenburgsingel 545-547 Arnhem
Postadres: Postbus 351, 6800 AJ Arnhem
Faxnummer: 026-845 11 90
Telefoonnummer: 026-845 11 00
Website: www.iriszorg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
IrisZorg biedt een vangnet voor mensen die de grip op hun leven kwijt raken. Dat kan gebeuren door een verslaving aan alcohol, drugs of gokken en/of door problemen op gebied van huisvesting en werk.


Belangrijkste doelgroepen:
Wij bieden zorgtrajecten voor opvang, wonen, werken en verslavingsbehandeling aan jongeren, volwassenen en gezinnen.


Soorten diensten of activiteiten:
Naast behandeling en begeleiding richt IrisZorg zich op het voorkomen van middelenafhankelijkheid en dakloosheid door te investeren in preventie en onderzoek.

IrisZorg is tevens een erkende organisatie voor verslavingsreclassering in het arrondissement Arnhem.


Contactpersonen:
De Grift
Telefoonnummer: 026-3551414
De Grift Verslavingskliniek
Telefoonnummer: 026-3200200
Henk Spaans
Telefoonnummer: 026-3551414
Henk Spaans
Telefoonnummer: 026-3551438
Hfd. Bureau Leerwerkprojecten dhr H. Spaans
Telefoonnummer: 026-3551438
John de Boer
Justitiële verslavingszorg
Telefoonnummer: 026-3551414