HomeJeugd en Gezin Ondersteuning › Ambulante Hulpverlening
Zoom:

Ambulante Hulpverlening

Doel

JG Ondersteuning biedt de gewenste hulp binnen het gezin.

JG Ondersteuning maakt de vertaalslag tussen ouders, kind en overige instanties.

Toelichting

Ambulante Hulpverlening kan in veel gevallen wenselijk zijn. Een jongere (en vaak ook dan zijn omgeving) gaat vanwege mogelijk vele redenen, een moeilijke tijd door. Verwerking van een trauma, een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet hebben van (passende) dagbesteding, schooluitval, (sociaal) onvermogen, ... Passende hulp en ondersteuning bij complexe casuïstiek kan gewenst zijn.

JG Ondersteuning biedt Ambulante Hulpverlening aan voor jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17/18 jaar.

JG Ondersteuning heeft veel ervaring met jongeren in Multi Problem Cases. Vaak is bepaald gedrag en/of een bepaalde houding een opeenstapeling van vele facetten. Oorzaak en gevolg met het welbekende "sneeuwbal-effect". Het is van belang dit (vroegtijdig) te kunnen signaleren en de mogelijke problematiek inzichtelijk te krijgen, om hier vervolgens op te kunnen anticiperen. U als ouder/verzorger/instantie weet (even) geen raad meer en heeft graag passende hulp op maat nodig voor het kind en zijn/haar systeem.

Heeft u zicht op wat een jongere buiten doet en/of na schooltijd?

Wat is de vrijetijdsbesteding van het kind en hoe ga ik/hij/zij hiermee om?

Waar worden er grenzen gesteld en hoe vertaal ik dit richting de jongere?

Vertoont uw kind buitensporig gedrag en kunt u dit niet plaatsen?

Wellicht op het gebied van alcohol, drugs, sex of anders.

Enkele voorbeelden:

¦(Chronische) ziekte.

¦Gedragsproblematiek gezinslid/leden.

¦Gedrags- en/of houdingsproblemen.

¦Opvoedingshulp.

¦Laag zelfbeeld.

¦Psycho educatie

¦Diagnose DSM IV

¦Schoolprestaties / uitval

¦Justitie en/of politiecontacten.

¦Overbelasting (één ouder) gezin / opvoeders

¦Jeugdreclassering ondersteuning.

¦Jeugdzorg oid binnen gezin aanwezig.

¦Agressiviteit (evt. gezinsleden).

¦Omgaan met autoriteit(en).

¦Participeren gezinsleven.

¦Verantwoordelijkheden binnen het gezin.

¦Voorlichting.

¦Scheiding.

¦... …

Bij Individuele Traject Begeleiding kiest u ervoor dat u graag hulp en/of ondersteuning op maat wilt voor een kind en het systeem.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Aan den Ijssel
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: aandenijssel@jgondersteuning.nl
Alphen a/d Rijn e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: alphen@jgondersteuning.nl
Delft e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: delft@jgondersteuning.nl
Den Haag e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: denhaag@jgondersteuning.nl
Duin- en bollenstreek
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: duin-en-bollenstreek@jgondersteuning.nl
Leiden e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: leiden@jgondersteuning.nl
Midden Holland
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: middenholland@jgondersteuning.nl
Zoetermeer
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: zoetermeer@jgondersteuning.nl

Doelgroep

- van 10 tot 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 2-4-2015 9:30:00

Jeugd en Gezin Ondersteuning

Postadres:
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

Telefoonnummer: 06 14 77 21 42 (spoed)

Telefoonnummer: 079-8886398

E-mailadres: info@jgondersteuning.nl

Website: www.jgondersteuning.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Jeugd en Gezin Ondersteuning is een flexibele en daadkrachtige partner voor particulier, bedrijf, overheid en andere (non-profit) organisaties.