HomeJeugd en Gezin Ondersteuning › Zeer intensieve begeleiding
Zoom:

Zeer intensieve begeleiding

Doel:

JG Ondersteuning heeft veel ervaring met jongeren in Multi Problem Cases. Vaak is bepaald gedrag een opeenstapeling van vele facetten. U als ouder/verzorger/instantie weet (even) geen raad meer en heeft passende hulp op maat nodig. Vaak ziet men vanwege bijv. caseload, gezinsleven, complexiteit, en vele andere zaken simpel 'door de bomen het bos niet meer'.

Een ZIB Traject kan in sommige gevallen dan wenselijk zijn. Een jongere (en vaak dan ook zijn omgeving) gaat vanwege mogelijk vele redenen, een zeer moeilijke tijd door. Wellicht is het zo dat dit een gevolg is van eerdere voorvallen uit het verleden.


Werkwijze:

Voor wie is een ZIB Traject?

JG Ondersteuning biedt ZIB trajecten aan jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 16/17 jaar.

Vaak heeft een jongere voorafgaand aan een ZIB Traject al vele andere (hulpverlenings) trajecten gevolgd. Soms hebben deze trajecten en interventies geen gewenst resultaat (op de langere termijn), echter wat is een eventueel vervolg/alternatief?

In eerste instantie zullen wij altijd bekijken of het bieden van Individuele Traject Begeleiding geen alternatief is, eventueel in samenwerking danwel als aanvulling op reeds 'meewerkende' instanties als Jeugdreclassering of Jeugdzorg. Een Z.I.B. Traject is zoals het al aangeeft zeer intensief voor een jongere. Er zijn verschillende mogelijkheden.

ZIB Trajecten

ZIB kort. 2 à 3 dagen.

ZIB week. 5 - 7 dagen.

ZIB lang.

Een ZIB Traject wordt begeleid en ondersteund door een multi-disciplinair team, onder andere bestaande uit een orthopedagoog, psycholoog, persoonlijke begeleiders, bestaand hulpverleningsnetwerk en eventuele gerelateerde professionals.

Een ZIB Traject bestaat uit een intensief programma in het binnenland of de Belgische Ardennen. De jongere en zijn netwerk, komt in de trajectperiode tot meer inzicht van de problematiek en het maken van doelstellingen voor korte- en lange termijn. In dit geval ligt de nadruk op de jongere en de problematiek waarin hij/zij zich bevindt, zelf hiervan bewust is en dit overzichtelijk krijgt. Het programma bestaat uit een afwisseling van diverse activiteiten eventueel gecombineerd met werken. De activiteiten die worden ondernomen vinden veelal in de buitenruimte plaats en hebben een 'outdoor survival karakter'. Daarnaast wordt dit eventueel aangevuld met passende trainingen.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Aan den Ijssel
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: aandenijssel@jgondersteuning.nl
Alphen a/d Rijn e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: alphen@jgondersteuning.nl
Delft e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: delft@jgondersteuning.nl
Den Haag e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: denhaag@jgondersteuning.nl
Duin- en bollenstreek
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: duin-en-bollenstreek@jgondersteuning.nl
Leiden e.o
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: leiden@jgondersteuning.nl
Midden Holland
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: middenholland@jgondersteuning.nl
Zoetermeer
Telnr.: 079 888 63 98
E-mail: zoetermeer@jgondersteuning.nl

Doelgroep


- Voor iedereen - van 10 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 2-4-2015 9:43:24

Aangeboden door:

Jeugd en Gezin Ondersteuning


Postadres: Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-8886398
Telefoonnummer: 06 14 77 21 42 (spoed)
E-mail: info@jgondersteuning.nl
Website: www.jgondersteuning.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Jeugd en Gezin Ondersteuning is een flexibele en daadkrachtige partner voor particulier, bedrijf, overheid en andere (non-profit) organisaties.