HomeLeergeld Drechtsteden › Dordtpas Voorgezet Onderwijs
Zoom:

Dordtpas Voorgezet Onderwijs

Doel:

Uw kind zit/gaat naar het Voorgezet Onderwijs (VO). Dan kunt u een aanvragen doen voor extra steun.
De volgende categorieën kunt u bij ons aanvragen:
- Fiets
- Laptop/iPad/Computer
- Zwemmen
- Sportkosten
- Uitstapje
- Schoolbenodigdheden
- Muziek, Dans en Theater


Meer informatie:
 


Werkwijze:

VO budget aanvragen van €500

Extra Leergeld Budget aanvragen €290

Deze aanvraag kunt u indienen wanneer de Dordtpas leeg is/bijna leeg is.

Maximale bedragen Dordtpas:

Maximaal €300 kan aan een computer, laptop of tablet besteed worden.

Maximaal €150 kan aan sportspullen besteed worden.

Maximaal €250 kan aan een fiets besteed worden.

Maximaal €100 kan aan schoolspullen besteed worden.Doelgroep


- van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 21-12-2022 14:55:25

Leergeld Drechtsteden

Postadres:
Postbus 8001
3301 CA Dordrecht

Telefoonnummer: 078-6123119; (ma. dins. en dond. 9.00 - 12.00)

E-mailadres: info@leergelddrechtsteden.nl

Website: www.leergelddrechtsteden.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Leergeld wil voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen niet mee kunnen doen in de samenleving.

Belangrijkste doelgroepen:
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.