Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeLeergeld Drechtsteden › Talentenfonds
Zoom:

Talentenfonds

Doel

Een extra steuntje in de rug voor kinderen met bijzondere talenten

Toelichting

Kinderen met een bijzonder talent doen er vaak veel voor om beter te worden. In de praktijk zie je dat deze kinderen dagelijks willen oefenen/trainen. Samen kunnen we helpen hiervoor mogelijkheden te scheppen. Ook de ouders willen zich inspannen voor de talent ontwikkeling van hun kind. Ze plannen hun vrije tijd om de repetities, trainingen en wedstrijden van hun kinderen heen. Een wekelijkse extra training, af en toe mee doen aan grote toernooien en competities betekent dat er soms forse afstanden afgelegd worden en hoge kosten gemaakt. Leergeld Drechtsteden zorgt ervoor dat kinderen in de regio uit gezinnen met een laag inkomen deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten. In de regel zijn de reguliere budgetten niet voldoende om een talent extra te stimuleren. De kosten van kleding, instrumenten, trainingen, verdiepend lesmateriaal, reiskosten en inschrijfgelden kunnen behoorlijk oplopen.

Meer informatie
Doelgroep

  • van 4 tot en met 17 jaar


Laatste wijziging: 14-03-2024 10:50:07

Leergeld Drechtsteden

Postadres:
Postbus 8001
3301 CA Dordrecht

Telefoonnummer: 078-6123119; (ma. dins. en dond. 9.00 - 12.00)

E-mailadres: info@leergelddrechtsteden.nl

Website: www.leergelddrechtsteden.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Leergeld wil voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen niet mee kunnen doen in de samenleving.

Belangrijkste doelgroepen:
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.