HomeLeger des Heils › Binnen 6 weken thuis - Kortdurende opvang voor jongeren
Zoom:

Binnen 6 weken thuis - Kortdurende opvang voor jongeren

Doel:

Binnen 6 weken thuis (B6T) is kortdurende opvang voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Het is een kort, intensief traject om ouders en jongeren op weg te helpen zodat de jongere weer thuis kan wonen. Vanwege verschillende problemen kan een crisissituatie ontstaan waardoor dit tijdelijk niet lukt. Door de zorg voor de kinderen dan over te nemen, kunnen ouders onder begeleiding hun draagkracht en vaardigheden vergroten.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Door de week logeren de jongeren bij B6T en werken ze aan persoonlijke doelen. Denk aan huiswerk, schoolgang, dagstructuur en houden van afspraken. In het weekend gaat de jongere naar huis en wordt het gezin thuis begeleid. Wij helpen ouders om in een korte periode weer een stabiele thuissituatie te creëren. De nadruk ligt op terugkeer naar huis. In de begeleiding worden de krachten van ouders en jeugdigen vergroot, waardoor er vertrouwen komt in de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Ook wordt in kaart gebracht welke vervolghulp er eventueel ingezet moet worden.Doelgroep


- tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 20-1-2022 13:51:13
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:51:13

Leger des Heils

Bezoekadres:
Spoordreef 10
Almere

Postadres:
Postbus 3006
1300 EH Almere

Telefoonnummer: 036-539 81 11

E-mailadres: info@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

>Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding