Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeLeger des Heils › Jeugdbescherming
Zoom:

Jeugdbescherming

Doel

Gedwongen hulpverlening

Toelichting

Jeugdbescherming richt zich op de veiligheid van het kind. Doel is om de bedreiging van de ontwikkeling van een kind weg te nemen. Wij begeleiden bij ondertoezichtstellingen, voogdijmaatregelen en drangmaatregelen.

Ondertoezichtstelling (OTS) Bij een Ondertoezichtstelling krijgt het gezin hulp en toezicht bij de opvoeding. Het kind krijgt een jeugdbeschermer toegewezen die de ouders waar nodig helpt en ondersteunt. Een voorlopige of tijdelijke ondertoezichtstelling (VOTS) duurt drie maanden. 

Voogdij
Wanneer de thuissituatie zo onveilig is dat de ontwikkeling van het kind ernstig in het geding komt, kan de kinderrechter beslissen de voogdij over te nemen. Een tijdelijke voogdijmaatregel duurt maximaal drie maanden. I

De drangmaatregel
De drangmaatregel is een kortdurend en intensief traject. Doel is om rust en stabiliteit in de thuissituatie te creëren en problemen grondig aan te pakken. 

Meer informatie
Doelgroep

  • tot en met 27 jaar


Laatste wijziging: 12-10-2023 02:35:46

Leger des Heils

Postadres:
Postbus 3006
1300 EH Almere

Telefoonnummer: 036-539 81 11

E-mailadres: info@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.