HomeLeger des Heils › Pleegzorg - Voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar
Zoom:

Pleegzorg - Voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar

Doel:

Het Leger des Heils heeft een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. We zetten ons er voor in dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Al onze activiteiten zijn hierop gericht. Als uiteindelijk blijkt dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan werken we aan een plaatsing gericht op de permanente opvoeding van het kind binnen een pleeggezin.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Gezinnen en kinderen komen vanuit verschillende achtergronden, door verschillende problemen bij ons terecht. Daarom hebben we verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.

Het is belangrijk dat kinderen in een stabiele omgeving opgroeien. Maar soms worden zij in hun gezin geconfronteerd met veel problemen waardoor ze (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien, vinden we het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom kijken we eerst of het kind in een voor hem of haar bekend gezin kan worden opgevangen. Dit heet netwerkpleegzorg. We onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind. Als plaatsing binnen het familie- of sociale netwerk niet mogelijk is, zorgen we voor plaatsing in een gezin uit ons bestand van pleegouders. Onze zorg is er altijd op gericht dat een kind uiteindelijk weer veilig naar huis kan of in een plaatsvervangend gezin gezond en veilig kan opgroeien.

Maatwerk

Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat onze pleegouders een plek met toekomstperspectief moeten kunnen bieden aan kinderen die aan hun zorg worden toegewezen. Zo proberen we te voorkomen dat kinderen van pleeggezin naar pleeggezin gaan.Doelgroep


- tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 20-1-2022 13:52:36
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:52:36

Leger des Heils

Bezoekadres:
Spoordreef 10
Almere

Postadres:
Postbus 3006
1300 EH Almere

Telefoonnummer: 036-539 81 11

E-mailadres: info@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

>Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding