HomeLeijssen Bewindvoeringen › Beschermingsbewind
Zoom:

Beschermingsbewind

Doel:

Als bewindvoerder beheren we het inkomen en vermogen en nemen we alle administratieve rompslomp uit handen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Niet de persoon wordt onder bewind gesteld, maar diens goederen. De persoon zelf blijft volledig handelingsbekwaam en kan dus zelfstandig overeenkomsten afsluiten.

Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen, oftewel beschermingsbewind, is een wettelijke maatregel die de kantonrechter kan instellen. Als bewindvoerder helpen we daarmee mensen die niet goed meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen en hun financiën te beheren, terwijl hulp van familie of vrienden niet mogelijk of wenselijk is.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 31-8-2020 12:18:19

Aangeboden door:

Logo

Leijssen Bewindvoeringen


Postadres: Postbus 304, 5600 AH Eindhoven
Telefoonnummer: 040-23 77 255
E-mail: info@leijssenbewind.nl
Website: www.leijssenbewind.nl


Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Beroepspraktijk voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap


Belangrijkste doelgroepen:
Kwetsbare mensen in de samenleving, die - tijdelijk - niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.


Soorten diensten of activiteiten:
Door onze ervaring en kennis van zaken zijn wij inzetbaar als curator, bewindvoerder, mentor, gevolmachtigde en zaakwaarnemer.