HomeLumens › Assertiviteitestraining - Beter in je vel
Zoom:

Assertiviteitestraining - Beter in je vel

Doel:

De cursus is bestemd voor deelnemers die niet lekker in hun vel zitten. Zij krijgen inzicht in de oorzaak van hun klachten en leren hoe ze er beter mee kunnen omgaan.

Meer informatie:


Werkwijze:

De training heeft vooral een ondersteunend karakter. Elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal:

· kennismaking en inventarisatie van de klachten;

· inspanning versus ontspanning;

· evenwicht tussen draaglast en draagkracht;

· ontspanningsoefeningen;

· voor jezelf zorgen;

· helpende en belemmerende gedachten.

Doelgroep

Mensen met spanningsklachten

Duur en frequentie

6 wekelijkse trainingsbijeenkomsten van 2 uur

Randvoorwaarden

De training start alleen op aanvraag en bij minimaal 8 deelnemers.

Organisatie

De groep heeft 8 deelnemers of meer en 1 of 2 begeleider(s) afhankelijk van de groepsgrootte en de zwaarte van de groep.

Thema’s die o.a. aan bod komen zijn:

•Zelfvertrouwen en zelfbeeld

•Eigen mening geven

•Eigen kwaliteiten

•Lichaamshouding

•Gevoelens herkennen en uiten

•Grenzen aangeven

•Omgaan met conflicten

•Vriendschappen aangaan en onderhouden

In de training werkt ieder aan een eigen leerdoel d.m.v. groepsopdrachten/ individuele opdrachten/groepsgesprek/huiswerkopdrachten.

Het is belangrijk dat je alle trainingsdagen aanwezig kan zijn.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over data en locaties op www.welzijneindhoven.nl.Contactpersoon:
Naam: Lumens
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
Gegevens ingevoerd: 5-11-2012 14:01:07
Laatste wijziging: 9-1-2015 12:25:43

Aangeboden door:

Logo

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)