HomeLumens › Informele hulp
Zoom:

Informele hulp

Doel:

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Een belangrijk begrip hierbij is ‘informele hulp’.

Meer informatie:


Werkwijze:

Hulp en ondersteuning uit de eigen omgeving, zoals familie, vrienden, buren, vrijwilligers. Formele hulp, dat zijn de professionals. Het idee is dus dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Met, als het nodig en mogelijk is, ondersteuning van de professional.

De Lumens Groep vindt de inzet van informele hulp een heel goed idee. We hebben het niet voor niets tot één van onze speerpunten benoemd. De Lumens Groep heeft informele hulp ingedeeld in vier gebieden.

Categorie 1: Zelfhulp

Professionals kunnen klanten wijzen op de mogelijkheid van lotgenotencontact en hen motiveren er gebruik van te maken. Ze kunnen ook helpen om een lotgenotengroep te vinden.

Categorie 2: Eigen netwerk & mantelzorg

Samen met een professional wordt het netwerk van de cliënt in kaart gebracht. Daarna wordt gekeken wie uit het netwerk hulp kan bieden.

Categorie 3:Wijk- & buurtgerichte hulp

Er wordt uitgegaan van de krachten en talenten van de mensen in de buurt, en hoe je die kunt inzetten voor een ander. Welzijn Eindhoven bemiddeld hierin.

Categorie 4: Inzet van vrijwilligers

Professionals werken samen met vrijwilligers. De rol van de professional hierin is regisseren, coachen en bemiddelen van de vrijwilliger.

Bekijk hier de film over informele hulp

http://youtu.be/vpcEqz2iQyEContactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 4-8-2010 12:51:20
Laatste wijziging: 20-6-2012 11:28:52

Aangeboden door:

Logo

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)