HomeLumens › Informele hulp
Zoom:

Informele hulp

Doel

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Een belangrijk begrip hierbij is ‘informele hulp’.

Toelichting

Hulp en ondersteuning uit de eigen omgeving, zoals familie, vrienden, buren, vrijwilligers. Formele hulp, dat zijn de professionals. Het idee is dus dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Met, als het nodig en mogelijk is, ondersteuning van de professional.

De Lumens Groep vindt de inzet van informele hulp een heel goed idee. We hebben het niet voor niets tot één van onze speerpunten benoemd. De Lumens Groep heeft informele hulp ingedeeld in vier gebieden.

Categorie 1: Zelfhulp

Professionals kunnen klanten wijzen op de mogelijkheid van lotgenotencontact en hen motiveren er gebruik van te maken. Ze kunnen ook helpen om een lotgenotengroep te vinden.

Categorie 2: Eigen netwerk & mantelzorg

Samen met een professional wordt het netwerk van de cliënt in kaart gebracht. Daarna wordt gekeken wie uit het netwerk hulp kan bieden.

Categorie 3:Wijk- & buurtgerichte hulp

Er wordt uitgegaan van de krachten en talenten van de mensen in de buurt, en hoe je die kunt inzetten voor een ander. Welzijn Eindhoven bemiddeld hierin.

Categorie 4: Inzet van vrijwilligers

Professionals werken samen met vrijwilligers. De rol van de professional hierin is regisseren, coachen en bemiddelen van de vrijwilliger.

Bekijk hier de film over informele hulp

http://youtu.be/vpcEqz2iQyE

Meer informatieDoelgroep

  • vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 4-8-2010 12:51:20
Laatste wijziging: 20-6-2012 11:28:52

Lumens

Bezoekadres:
Beemdstraat 29
5653 MA Eindhoven

Postadres:
Postbus 2077
5600 CB Eindhoven

Telefoonnummer: 040-219 33 00

E-mailadres: info@lumenswerkt.nl

Website: www.lumenswerkt.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.

Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.