Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeLumens › Sociaal Raadsliedenwerk
Zoom:

Sociaal Raadsliedenwerk

Doel

Voor uw vragen over wetten, regelingen en voorzieningen kunt u terecht bij het spreekuur van het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens.

Toelichting

Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Wij zijn onafhankelijk en vertellen in vertrouwen waarop je recht hebt en helpen je hiervan gebruik te maken. je kunt bij ons terecht met vragen over onder andere: - loon of uitkeringen, - toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag - sociale voorzieningen, zoals kinderbijslag of AOW - belastingaanslagen of invorderingen, - beslaglegging en de beslagvrije voet, - minimaregelingen, zoals de meedoenbijdrage, individuele inkomenstoeslag, - inkomens- en voorzieningencheck, - regelingen en voorzieningen bij verandering in leefsituatie - brieven van overheidsinstanties, - huur- en woonzaken op juridisch gebied.

Sociaal Raadslieden leggen uit hoe regels en procedures in jouw situatie worden toegepast en we bespreken welke rechten en plichten je hebt. Samen bekijken we wat in jouw geval het beste is om te doen. Vaak is een advies al voldoende, maar we kunnen je ook helpen met het schrijven van een brief, klacht of bezwaar of met bemiddeling in een conflict met een instantie. Als het nodig is, verwijzen we je door naar een advocaat of andere specialist. Wij werken met vrijwilligers die je kunnen helpen met het invullen van formulieren, bijvoorbeeld kwijtschelding gemeentebelasting, aanvraag van een uitkering, betalingsregeling voor de Belastingdienst, gemeentelijke regelingen, etc.

Sociaal Raadsliedenwerk werkt op afspraak.

Met vragen kun je bellen en mailen. Telefonisch: maandag t/m donderdag: 12.30 – 16.30 Telefoon: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2) Mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl

Onze diensten zijn gratis en beschikbaar voor de inwoners van Eindhoven, Valkenswaard en Best.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Sociaal Raadsliedenwerk
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Best Wijzer
Bezoekadres: Zonnewende 173
Postadres: Zonnewende 173, 5683 AB Best
Telnr.: 040-219 33 00
E-mail: aanmeldingenbest@lumenswerkt.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 16 jaar


Laatste wijziging: 30-05-2023 07:49:29

Lumens

Bezoekadres:
Beemdstraat 29
5653 MA Eindhoven

Postadres:
Postbus 2077
5600 CB Eindhoven

Telefoonnummer: 040-219 33 00

E-mailadres: info@lumenswerkt.nl

Website: www.lumenswerkt.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.

Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.