HomeLumens › Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)
Zoom:

Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)

Doel:

Huiselijk geweld is de grootste geweldsvorm in onze samenleving, waarbij de meeste slachtoffers vallen. Mensen praten er niet gemakkelijk over, maar het komt veel vaker voor dan u denkt. Zelfs in de beste families. Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf!

Meer informatie:


Werkwijze:

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt in huiselijke kring, bijvoorbeeld tussen partners onderling, tussen ouders en kinderen, broers en zussen of goede bekenden waar men veel contact mee heeft. Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld, maar ook om geestelijk geweld zoals verwaarlozen, schelden, kleineren of negeren en om seksueel misbruik.

Bij het Steunpunt krijgt u informatie en advies, hulp voor slachtoffers, plegers en eventueel kinderen die getuigen waren van huiselijk geweld.

Aanpak Relationeel Geweld

Eergerelateerd geweld, genitale verminking, loverboys, dating violence en jeugdprostitutie vallen samen met huiselijk geweld en ouderenmishandeling onder de aanpak Relationeel Geweld.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- justitieklanten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 30-9-2009 14:29:46
Laatste wijziging: 9-1-2015 14:06:38

Aangeboden door:

Logo

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)