HomeLumens › Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)
Zoom:

Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)

Doel

Huiselijk geweld is de grootste geweldsvorm in onze samenleving, waarbij de meeste slachtoffers vallen. Mensen praten er niet gemakkelijk over, maar het komt veel vaker voor dan u denkt. Zelfs in de beste families. Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf!

Toelichting

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt in huiselijke kring, bijvoorbeeld tussen partners onderling, tussen ouders en kinderen, broers en zussen of goede bekenden waar men veel contact mee heeft. Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld, maar ook om geestelijk geweld zoals verwaarlozen, schelden, kleineren of negeren en om seksueel misbruik.

Bij het Steunpunt krijgt u informatie en advies, hulp voor slachtoffers, plegers en eventueel kinderen die getuigen waren van huiselijk geweld.

Aanpak Relationeel Geweld

Eergerelateerd geweld, genitale verminking, loverboys, dating violence en jeugdprostitutie vallen samen met huiselijk geweld en ouderenmishandeling onder de aanpak Relationeel Geweld.

Meer informatie



Doelgroep

- vanaf 16 jaar




Gegevens ingevoerd: 30-9-2009 14:29:46
Laatste wijziging: 9-1-2015 14:06:38

Lumens

Bezoekadres:
Beemdstraat 29
5653 MA Eindhoven

Postadres:
Postbus 2077
5600 CB Eindhoven

Telefoonnummer: 040-219 33 00

E-mailadres: info@lumenswerkt.nl

Website: www.lumenswerkt.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.

Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.