HomeLumens › Geheugentraining
Zoom:

Geheugentraining

Doel:

In Eindhoven groeit het aantal ouderen de komende tijd snel. Bovendien worden deze ouderen steeds ouder. De kans dat iemand geheugenproblemen krijgt, stijgt met de jaren. In samenwerking met stedelijke partners is een drietal voorzieningen ontwikkeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen, mantelzorgers, professionals en vrijwilligers:
de GeheugenBieb, de GeheugenTelefoon en Het GeheugenSteuntje.


Meer informatie:


Werkwijze:

De GeheugenBieb is een reizende bibliotheek, die als mobiel info/advies- en ondersteuningspunt wisselend wordt uitgezet in bibliotheekfilialen. Verder kan de GeheugenBieb worden ingezet bij andere activiteiten, zoals open dagen of familieavonden bij woonzorgcentra. De GeheugenBieb wordt bemand door geschoolde vrijwillige informatiemedewerkers. Zij begeleiden de bezoekers, beantwoorden vragen en verwijzen mensen door naar bijvoorbeeld de Ouderenadviseur van Lumens in de buurt.

De GeheugenTelefoon is een telefonische vraagbaak waar ouderen, familie, mantelzorgers, vrienden, professionals en vrijwilligers terechtkunnen met vragen over geheugenproblemen. De Ouderenadviseur van Lumens in de buurt beantwoordt vragen, geeft informatie en advies en verwijst indien nodig door. Er kunnen zorgen worden gedeeld en vragen worden gesteld over geheugenproblemen. Het nummer van de GeheugenTelefoon is: 040-2193700.

Het GeheugenSteuntje is een laagdrempelig informatie- en ondersteuningspunt en een infowinkel. De voorziening is gevestigd in Vitalis Vonderhof aan de Bernhardplaats 1 in Eindhoven. In het GeheugenSteuntje is informatie aanwezig die te maken heeft met het geheugen, zoals boeken, spellen en hulpmiddelen, die geleend kunnen worden. Iedere eerste donderdag van de maand is er een themabijeenkomst waarvoor gastsprekers worden uitgenodigd. Bij voldoende aanmeldingen start er bovendien op dinsdagmorgen een gespreksgroep.Contactpersoon:
Naam: Lumens
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 5-11-2012 14:06:14
Laatste wijziging: 9-1-2015 14:13:18

Aangeboden door:

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)