HomeMEE Gelderse Poort › Cliëntondersteuning
Zoom:

Cliëntondersteuning

Doel

MEE Gelderse Poort ondersteunt mensen met een beperking.

Toelichting

In de Wmo en de Wlz staat dat mensen recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat betekent dat het belang en de behoefte van de cliënt voorop staan in relatie met gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Zo dragen we optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meekan doen.

Wij bieden verschillende vormen van cliëntondersteuning:

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo/Wlz:

Elke werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 tot 13.00 uur.

Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@

meegeldersepoort.nl

Meer informatieContactpersoon

Naam: Contact
Telefoonnummer: 088 633 00 00
E-mail: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl


Doelgroep

- voor alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 17-10-2019 14:00:11

MEE Gelderse Poort

Bezoekadres:
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
Arnhem

Postadres:
Postbus 4099
6803 EB Arnhem

Telefoonnummer: 088 633 00 00

E-mailadres: info@meegeldersepoort.nl

Website: www.meegeldersepoort.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

Belangrijkste doelgroepen:
Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) kunnen rechtstreeks contact opnemen via ons algemene nummer: 088-6330000 of via wlz@meegeldersepoort.nl.