HomeMEE Plus › Onafhankelijke cliënt ondersteuning bij langdurige zorg
Zoom:

Onafhankelijke cliënt ondersteuning bij langdurige zorg

Doel:

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).


Werkwijze:

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Wat is cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling. Deze ondersteuning is erop gericht dat u (binnen de wettelijke mogelijkheden) de zorg krijgt die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren en situatie.

Rol van de cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner van MEE helpt u bij het maken van keuzes en het oplossen van problemen bij uw zorgvraag. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers, vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

Informatie en advies

De cliëntondersteuner kan u informeren en adviseren over onder meer diverse zorgvormen, het zorgaanbod in de regio, uw rechten als cliënt en eventuele wachtlijsten.

De keuze voor de gewenste zorgvorm en/of zorgaanbieder

De cliëntondersteuner helpt u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

De invulling van de zorg

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. In een persoonlijk plan legt u de manier vast waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. Denk daarbij aan een verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket voor zorg thuis of een persoonsgebonden budget (pgb).

Het zorg- of ondersteuningsplan

De cliëntondersteuner kan u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgaanbieder. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgaanbieder bijstaat.

Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder

De cliëntondersteuner kan u ook helpen wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en u er met de zorgaanbieder niet uitkomt.Contactpersoon:
Naam: Servicebureau
E-mail: servicebureau@meeplus.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Servicebureau Brabant Noord
Bezoekadres: Dillehof 71
Postadres: Dillehof 71, 4907 BG Oosterhout
Telnr.: 0416 - 67 55 00
E-mail: servicebureau@meebn.nl

Route / kaartServicebureau Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Bezoekadres: Edisonweg 30
Postadres: Edisonweg 30, 4207 HG Gorinchem
Telnr.: 0183 - 69 16 00
E-mail: servicebureau@meeav.nl

Route / kaartServicebureau Drechtsteden
Bezoekadres: Johan de Wittstraat 40A
Postadres: Johan de Wittstraat 40A, 3311 KJ Dordrecht
Telnr.: 078 - 750 89 00
E-mail: servicebureau@meeplus.nl

Route / kaartServicebureau Midden-Holland
Bezoekadres: Tielweg 3
Postadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda
Telnr.: 0182 - 52 03 33
E-mail: servicebureau@meemh.nl

Route / kaartServicebureau Zuid-Hollandse Eilanden
Bezoekadres: Hoogwerfsingel 2
Postadres: Hoogwerfsingel 2, 3202 SP Spijkenisse
Telnr.: 0181 - 33 35 07
E-mail: servicebureau@meezhe.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 15-5-2007 13:18:32
Laatste wijziging: 10-7-2019 17:08:59

Aangeboden door:

Logo

MEE Plus


E-mail: servicebureau@meeplus.nl
Website: www.meeplus.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Soms loopt u vast op verschillende aspecten van het leven. Op school, met werken, binnen uw gezin, uw woonsituatie, op het gebied van geldzaken of als u niet weet bij wie u nog terecht kan. Dan is MEE er. We luisteren naar u en vragen door. Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen voor uw vragen.


Belangrijkste doelgroepen:
We zijn er voor mensen met een beperking, maar steeds vaker ook voor mensen zonder beperking. We zetten ons in om mensen verder op weg te helpen. Geen uitsluiting meer, maar meedoen. Dat is voor ons vanzelfsprekend.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden een laagdrempelig Servicebureau in veel gemeenten. Omdat het belangrijk is mensen snel verder op weg te helpen. Ook onze netwerkpartners en collega-professionals kunnen hier terecht met vragen. Want iedereen laten meedoen willen we allemaal.

De diensten van MEE zijn gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. Het aanbod van diensten van MEE verschilt per gemeente.


Contactpersoon:
Servicebureau
E-mail: servicebureau@meeplus.nl