HomeMEE Utrecht, Gooi & Vecht › Bezwaar en beroep
Zoom:

Bezwaar en beroep

Doel:

Het kan gebeuren dat een instantie een aanvraag van dienstverlening of zorg afwijst. Is de aanvrager het daar niet mee eens, dan kan deze bezwaar aantekenen. Als het bezwaar ook wordt afgewezen, kan de aanvrager tegen de beslissing in beroep gaan.


Werkwijze:

MEE kan ondersteunen bij het aantekenen van bezwaar of het indienen van een beroep. Ook als de aanvraag waar het om gaat zonder ondersteuning van MEE is gedaan.

De consulent van MEE kan helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift. Hij kan de cliënt steunen en adviseren tijdens de procedure. Hij kan met de cliënt meegaan naar zittingen. Als de cliënt dit wil, kan de consulent ook tijdens een zitting namens hem het woord voerenLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Locatie MEE Utrecht
Bezoekadres: Pallas Athenedreef 10
Postadres: Postbus 9168, 3506 GD Utrecht
Telnr.: 030 264 22 00
Faxnr.: 030-2642201
E-mail: Info@mee-ugv.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 5-2-2019 12:48:03

Aangeboden door:

Logo

MEE Utrecht, Gooi & Vecht


Bezoekadres: Pallas Athenedreef 10 Utrecht
Postadres: Postbus 9168, 3506 GD Utrecht
E-mail: info@mee-ugv.nl
Faxnummer: 030-2642201
Telefoonnummer: 030 264 22 00
Website: www.mee-ugv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Mensen kunnen bij MEE terecht met alle vragen die te maken hebben met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking. MEE ondersteunt op alle terreinen van het leven: opvoeding, onderwijs, wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, juridische zaken, aangepaste voorzieningen, cursussen, enzovoort.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een handicap of beperking en hun ouders of verzorgers. Met name mensen met: - verstandelijke beperking - lichamelijke beperking - auditieve of visuele beperking - chronisch zieken - mensen met autisme


Soorten diensten of activiteiten:
Informatie
Advies
Vraagverduidelijking
Ondersteuning
Bezwaar en beroep
Evaluatie
Crisissituatie
Korte begeleiding
Cursussen