HomeMEE Utrecht, Gooi & Vecht › Onafhankelijke ondersteuning
Zoom:

Onafhankelijke ondersteuning

Doel:

Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is wettelijk geregeld.

Meer informatie:


Werkwijze:

Dus heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk en inkomen? En zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE Utrecht Gooi & Vecht. We helpen u gratis met het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg.

Waarvoor kunt u bij MEE terecht?

MEE beantwoordt en verheldert uw vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, schulddienstverlening of werk en inkomen (Wmo, jeugdwet en participatiewet).

We geven advies over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen.

We bemiddelen en overleggen in uw belang met andere instanties.

Een indicatie is niet nodig

De cliëntondersteuning van MEE is vrij toegankelijk voor iedereen. U heeft geen verwijzing of indicatie nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Onafhankelijk

MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Dit betekent dat wij naast u staan, altijd. Samen kijken we wat het beste is voor u.

Wmo of Wlz?

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE voor ondersteuning via T 030 264 22 22 of wlz@mee-ugv.nl

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt georganiseerd vanuit de gemeente. In de meeste gemeenten in onze regio kunt u hiervoor bij MEE terecht. Klik hier voor meer informatie over MEE in uw gemeente.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Locatie MEE Utrecht
Bezoekadres: Pallas Athenedreef 10
Postadres: Postbus 9168, 3506 GD Utrecht
Telnr.: 030 264 22 00
Faxnr.: 030-2642201
E-mail: Info@mee-ugv.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 5-2-2019 12:48:26

Aangeboden door:

Logo

MEE Utrecht, Gooi & Vecht


Bezoekadres: Pallas Athenedreef 10 Utrecht
Postadres: Postbus 9168, 3506 GD Utrecht
E-mail: info@mee-ugv.nl
Faxnummer: 030-2642201
Telefoonnummer: 030 264 22 00
Website: www.mee-ugv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Mensen kunnen bij MEE terecht met alle vragen die te maken hebben met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking. MEE ondersteunt op alle terreinen van het leven: opvoeding, onderwijs, wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, juridische zaken, aangepaste voorzieningen, cursussen, enzovoort.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een handicap of beperking en hun ouders of verzorgers. Met name mensen met: - verstandelijke beperking - lichamelijke beperking - auditieve of visuele beperking - chronisch zieken - mensen met autisme


Soorten diensten of activiteiten:
Informatie
Advies
Vraagverduidelijking
Ondersteuning
Bezwaar en beroep
Evaluatie
Crisissituatie
Korte begeleiding
Cursussen