HomeNairac Stichting › Incidentele financiële ondersteuning.
Zoom:

Incidentele financiële ondersteuning.

Doel:

Voorkomen dat personen, door tijdelijk onvoldoende inkomen, niet in staat zijn om noodzakelijke uitgaven niet kunnen doen.

Meer informatie:


Werkwijze:

verzoek om ondersteuning door middel van volledig ingevuld aanvraagformulier te zenden naar regent secretaris.Contactpersoon:
Naam: G. Meinema
Telefoonnummer: Tijdens kantooruren 0342 495 352


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- langdurig werkzoekenden
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 20-9-2010 20:57:01
Laatste wijziging: 6-10-2020 12:01:30

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving

Aangeboden door:

Logo

Nairac Stichting


Postadres: Postbus 63, 3770 AB Barneveld
Telefoonnummer: 0342 495 352
E-mail: g.meinema@barneveld.nl
Website: www.nairacstichting.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De stichting heeft ten doel het uitoefenen van weldadigheid in de gemeente Barneveld door uit de inkomsten van haar goederen hulp te verstrekken aan personen, die in de gemeente Barneveld geboren en woonachtig zijn en die tijdelijk onvoldoende inkomsten hebben om daaruit noodzakelijke uitgaven te kunnen bestrijden of om behoorlijk in hun onderhoud kunnen voorzien.


Belangrijkste doelgroepen:
Personen die minstens tien jaar in de gemeente Barneveld woonachtig zijn en rond moeten komen van een besteedbaar inkomen rond de bijstandsnorm.


Soorten diensten of activiteiten:
Uitsluitend incidentele financiële ondersteuning die moeten leiden tot een structurele oplossing voor de ontstane financiële problematiek.


Contactpersoon:
G. Meinema
Telefoonnummer: Tijdens kantooruren 0342 495 352