HomeNederlandse Unifil Vereniging (NUV) › Sociaalfonds
Zoom:

Sociaalfonds

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Er wordt de laatste hand gelegd aan een protocol voor het Sociaalfonds. We hebben daar al geld voor gereserveerd.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers
Gegevens ingevoerd: 13-2-2013 19:32:19
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:35:26

Aangeboden door:

Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)


Postadres: Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk
Telefoonnummer: 06 42842949
E-mail: secretaris@unifilvereniging.nl
Website: www.unifilvereniging.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties


Belangrijkste doelgroepen:
Unifil veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Cees van Ingen (nuldelijns-coördinator)
E-mail: nuldelijn@unifilverening.nl
Telefoonnummer: 06-24167686