HomeNeos › Crisisopvang Blijf van m'n lijf
Zoom:

Crisisopvang Blijf van m'n lijf

Doel:

De crisisopvang Blijf van m’n Lijf is bedoeld voor vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk en relationeel geweld.

Meer informatie:


Werkwijze:

We bieden bescherming als je gevlucht bent voor je partner, familie, mensenhandel of vanwege gedwongen prostitutie of eergerelateerde problemen. We werken nauw samen met het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld en maken tevens onderdeel uit van het Landelijk Netwerk voor Vrouwenopvang.

Voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zijn we bereikbaar voor advies en een eventuele doorverwijzing naar een veilige opvang. Neem hiervoor contact op met onze Bureaudienst op telnummer : 040 – 2950456 en 0800 – 0117 of mail naar: bureaudienstHG@neos.nl

Buiten kantooruren zijn we enkel bereikbaar voor acute crisissituaties. Zie ook deze pagina voor meer informatie

Verblijf in de crisisopvang Blijf van m’n Lijf

Het verblijf in de opvang is anoniem en veilig. Wanneer je contact met ons opneemt stellen we eerst een risicoscreening op zodat we de best passende hulp kunnen bieden. Op basis van deze eerste screening en je persoonlijke situatie helpen we je verder. De vrouwen en kinderen verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

We passen onze hulp aan op jouw omstandigheden. Een persoonlijk begeleider stelt samen met jou een actieplan op met leer- en ontwikkeldoelen. Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden zoals trainingen om weerbaarder te worden, opvoedingsondersteuning of themagroepen waarin het leven na jouw geweldservaringen wordt besproken.Contactpersoon:
Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Blijf van m'n lijf
Bezoekadres: -------
Postadres: Postbus 556, 5600 AN Eindhoven
Telnr.: 040-29 50 456
E-mail: toegang@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor vrouwen - van 16 tot 80 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Laatste wijziging: 15-2-2021 15:02:57

Aangeboden door:

Logo

Neos


Bezoekadres: Keizer Karel V Singel 45 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Contactpunt
E-mail: toegang@neos.nl
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)