HomeNovadic-Kentron › Behandeling verslaving (verslavingszorg)
Zoom:

Behandeling verslaving (verslavingszorg)

Doel:

Verslavingszorg richt zich op matige tot ernstige verslavingsproblemen. Als uw afhankelijkheid van genotmiddelen groot wordt, ontstaan er vaak ook andere problemen, bijvoorbeeld met financiën, relaties of werk. Ons doel is samen met u de afhankelijkheid van genotmiddelen sterk te verminderen of te stoppen, zodat uw leven weer in evenwicht is. Hierbij staan uw doelen centraal.

Meer informatie:


Werkwijze:

Ambulante behandeling

De meeste cliënten worden poliklinisch behandeld op een van onze locaties. U komt dan regelmatig, vanuit uw eigen woning, voor een afspraak (therapie of cursus) naar een van onze locaties. Daarnaast bieden we FACT-zorg. Dit is een vorm van intensieve ambulante behandeling waarbij u regelmatig door een behandelaar thuis wordt bezocht.

Opname in de kliniek

Soms is tijdelijk meer zorg, begeleiding of structuur nodig dan in uw eigen omgeving geboden kan worden. U kunt dan tijdelijk worden opgenomen in één van onze klinieken. Als u al een behandeling kreeg, kan die gewoon doorgaan.

Nieuwe Kansen Jeugd: voor jongeren van 12 tot 24 jaar

Nieuwe Kansen Jeugd biedt hulp aan jongeren van 12 tot 24 jaar. Preventie, ambulante hulp, maar ook opname in onze kliniek is mogelijk. We gaan volledig uit van de behoeften van de jongere, waarbij er veel aandacht is voor het leven ná de behandeling (wonen, opleiding, werk).

Overige afdelingen

We hebben een speciale afdeling Dubbele Diagnose voor mensen met een verslaving of middelenmisbruik in combinatie met ernstige psychiatrische aandoeningen en een afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarnaast behandelen we bij de forensische verslavingszorg verslaafden of risicogebruikers die met justitie in aanraking zijn gekomen. Ook toezicht kunnen we zelf uitvoeren, met onze gespecialiseerde verslavingsreclassering.

Bemoeizorg

Bemoeizorg is het actief aanbieden van hulp aan mensen die hulp vermijden. Vaak leven zij in geïsoleerde en/of verwaarloosde omstandigheden. In een aantal gesprekken proberen de medewerkers van bemoeizorg de cliënten naar de reguliere hulpverlening toe te leiden. Aan de bemoeizorgteams nemen ook andere instanties deel.

Ouder of partner met een verslaving?

Ten slotte is het mogelijk dat u zelf geen problemen met verslaving heeft, maar dat bijvoorbeeld uw partner of ouder verslaafd is en u daarbij steun kunt gebruikenDoelgroep


- vanaf 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 18-11-2021 13:12:57

Novadic-Kentron

Bezoekadres:
Hogedwarsstraat 3
Vught

Postadres:
Postbus 243
5260 AE Vught

Telefoonnummer: 073-689 90 90 voor aanmelding

Telefoonnummer: 073-640 96 96

E-mailadres: hulp@novadic-kentron.nl

Website: www.novadic-kentron.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Novadic-Kentron is de gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant.

Belangrijkste doelgroepen:
Novadic-Kentron behandelt en begeleidt mensen die verslaafd zijn aan of problemen hebben met alcohol; drugs; gokken of medicijnen. Maar ook hun partners; gezinsleden en vrienden kunnen er terecht voor informatie en hulp.

>Soorten diensten of activiteiten:
Novadic-Kentron onderneemt ook veel activiteiten op het gebied van preventie; voorlichting en beleidsadvisering. Iedereen die vragen heeft; een advies of meer informatie wil; kan er terecht. De instelling werkt actief samen met gemeenten en collega-instanties die; direct of indirect; met zorg en opvang van verslaafden te maken hebben.De instelling voert een actief beleid om beschikbaarheid en kwaliteit van de zorgvoorzieningen voor cliënten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Hiertoe wordt onder andere samengewerkt met een aantal universiteiten.