HomePameijer › Ondersteuning in de samenleving
Zoom:

Ondersteuning in de samenleving

Doel:

Pameijer biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek bij wonen, werken, studeren, vrije tijd en sociale contacten.

Meer informatie:


Werkwijze:

Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. Iedereen heeft ook het recht deel uit te maken van onze samenleving, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Deelname aan de samenleving begint ermee dat mensen met een beperking gewoon tussen andere mensen wonen, met anderen naar school gaan of werken of op een club zitten. Sommige mensen hebben daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het regelen van het huishouden. Of bij het vinden van werk of het maken van kennissen en vrienden. Ook ouders kunnen thuis ondersteuning nodig hebben. Als een kind veel zorg en aandacht vraagt bijvoorbeeld. Of als ze moeite hebben met de opvoeding van hun kind.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- volwassenen
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 3-10-2007 10:35:23
Laatste wijziging: 5-4-2019 16:37:00

Aangeboden door:

Pameijer


Bezoekadres: Crooswijksesingel 66 Rotterdam
Postadres: Postbus 22406, 3003 DK Rotterdam
Telefoonnummer: 088-271 00 00
E-mail: frontoffice@pameijer.nl
Website: www.pameijer.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Pameijer biedt ondersteuning bij wonen, werken, opvoeden, opgroeien, financiën en sociale contacten.


Belangrijkste doelgroepen:
Pameijer biedt een breed pakket van diensten aan, voor kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met een (licht) verstandelijke beperking en aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek.


Soorten diensten of activiteiten:
Pameijer biedt een breed pakket van diensten aan mensen met een beperking. De ondersteuning vindt plaats op alle levensterreinen en is afgestemd op de levensfase waarin mensen zich bevinden. Kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking worden door Pameijer ondersteund bij wonen, werken, opvoeden, opgroeien, financiën en sociale contacten. Dezelfde ondersteuningsmogelijkheden biedt Pameijer aan volwassenen en ouderen met langdurige psychiatrische problemen. Daarnaast ondersteunt Pameijer jongeren met een (licht) verstandelijke beperking die problemen hebben in de omgang met anderen. De jongeren en hun omgeving kunnen bij Pameijer terecht voor behandeling, opvoeding en begeleiding.
Pameijer is actief in de regio Rijnmond, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Midden-Holland, Brabant, Lansingerland en regio Haaglanden.