HomePsychiatrie Rivierenland › Integrale ambulante specialistische psychiatrische zorg
Zoom:

Integrale ambulante specialistische psychiatrische zorg

Doel:

Psychiatrie Rivierenland streeft ernaar integrale ambulante specialistische psychiatrische zorg te leveren, waarbij onder meer het accent wordt gelegd op de verbinding tussen psychische en somatische afwijkingen, zoals ziekenhuispsychiaters dat plegen te doen.


Werkwijze:

U wordt naar polikliniek Psychiatrie Rivierenland verwezen door de huisarts. In het eerste gesprek dat u met de psychiater heeft wordt besproken of een behandeling bij één van onze psychiaters geschikt voor u is. Het eerste gesprek duurt 60-90 minuten. Het kan zijn dat de psychiater een aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumonderzoek of onderzoek door een klinisch psycholoog, aanvraagt.

De psychiater stelt samen met u een behandelplan op om u zo effectief mogelijk te helpen met uw klachten. Uw medische gegevens worden bijgehouden in een elektronisch patiëntendossier.

Bij onderzoek en behandeling hebben we aandacht voor fysieke, mentale en sociale factoren. We werken volgens hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Een behandelplan wordt (zoveel mogelijk) opgesteld in samenspraak met de patiënt en vaak ook met diens naaste(n).

Therapie

Aan de hand van uw klachten en wensen wordt er gekeken welke vorm van therapie u zou kunnen helpen. Wij werken met verschillende therapievormen, waaronder:

* Farmacotherapie

* EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

* CGt (Cognitieve Gedragstherapie)

* Lichttherapie

* E-health

* Psychotherapie

* POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie)

* COMET (Competative Memory Training)

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende stoornissen die wij behandelen.

* Aandachtstekortstoornis

* Alcoholverslaving

* Angststoornis

* Bipolaire stoornis

* Delier

* Depressie

* Eetstoornis

* Pervasieve stoornis

* Schizofrenie

* Somatoforme stoornisLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Psychiatrie Rivierenland (STMR gebouw)
Bezoekadres: Siependaallaan 1
Postadres: Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel

Route / kaartBarbara Polikliniek
Bezoekadres: Elisabethdreef 4, Culemborg
Postadres: Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 21 jaar
Gegevens ingevoerd: 3-6-2016 10:57:17
Laatste wijziging: 18-12-2019 10:34:38

Aangeboden door:

Logo

Psychiatrie Rivierenland


Bezoekadres: Siependaallaan 1 Tiel
Postadres: Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel
Telefoonnummer: 0344-610113.
E-mail: info@psychiatrierivierenland.nl
Website: www.psychiatrierivierenland.nl/

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Psychiatrie Rivierenland bestaat sinds 2012 en heeft twee spreekuurlocaties, waarvan één in Tiel en één in Culemborg. Wat Psychiatrie Rivierenland zo bijzonder maakt, is dat wij gespecialiseerd zijn in ziekenhuispsychiatrie.


Soorten diensten of activiteiten:
Ziekenhuispsychiatrie legt de verbinding tussen psychische en lichamelijke aandoeningen. Psychische klachten gaan namelijk vaak samen met lichamelijke problemen. Wij diagnosticeren en behandelen deze klachten gelijktijdig en in samenwerking met verschillende specialisten. U bent bij ons van harte welkom met al uw psychiatrische klachten.