HomeRaad voor de Kinderbescherming - Landelijke staforganisatie › Kinderbescherming
Zoom:

Kinderbescherming

Doel:

Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig is voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. In dat geval kan de Raad voor de Kinderbescherming bij het gezin betrokken worden.

Meer informatie:


Werkwijze:

Soms is de situatie van een kind en zijn gezin zo ernstig dat vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is. Het kan ook voorkomen dat een gezin geen hulp wil aanvaarden. Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) schakelt dan de Raad voor de Kinderbescherming in om de gezinssituatie van het kind te onderzoeken. Als uit dit onderzoek blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, zal de Raad de rechter vragen om het ouderlijk gezag van de ouders te beperken totdat de situatie van het kind verbeterd is. Het kind komt dan onder toezicht van een gezinsvoogd, die samen met de ouders verantwoordelijk is voor het kind. Tijdens deze periode wordt de hulpverlening aan het kind en het gezin weer op gang gebracht.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Raad voor de Kinderbescherming Utrecht
Bezoekadres: Fentener van Vlissingenkade 1
Postadres: Postbus 12085, 3501 AB Utrecht
Telnr.: 030 - 8882700
E-mail: utrecht@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Breda
Bezoekadres: Meerten Verhoffstraat 18
Postadres: Postbus 7057, 4800 GB Breda
Telnr.: 076 - 5255800
E-mail: breda@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Almelo
Bezoekadres: Egbert Gorterstraat 5
Postadres: Postbus 241, 7600 AE Almelo
Telnr.: 0546 – 832200
E-mail: almelo@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Amsterdam
Bezoekadres: IJsbaanpad 2
Postadres: Postbus 83086, 1080 AB Amsterdam
Telnr.: 020 – 8893400
E-mail: amsterdam@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Arnhem
Bezoekadres: Nieuwe Stationsstraat 20
Postadres: Postbus 9017, 6800 DW Arnhem
Telnr.: 026 – 3226555
E-mail: arnhem@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Groningen en Drenthe
Bezoekadres: Cascadeplein 6
Postadres: Postbus 328, 9700 AH Groningen
Telnr.: 050 – 7512000
E-mail: groningen@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Den Bosch
Bezoekadres: Magistratenlaan 222
Postadres: Postbus 2332, 5202 CH Den Bosch
Telnr.: 073 - 620 79 11
E-mail: denbosch@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Eindhoven
Bezoekadres: Keizersgracht 5
Postadres: Postbus 2175, 5600 CD Eindhoven
Telnr.: 040 - 851 88 88
E-mail: eindhoven@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Haaglanden
Bezoekadres: Alexanderveld 5, Den Haag
Postadres: Postbus 4113, 5604 EC Eindhoven
Telnr.: 070 – 3742300
E-mail: ao.west@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Haarlem
Bezoekadres: Jansweg 15
Postadres: Postbus 1175, 2001 BD Haarlem
Telnr.: 023 8882500
E-mail: haarlem@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Leeuwarden
Bezoekadres: Lange Marktstraat 5
Postadres: Postbus 2203, 8901 JE Leeuwarden
Telnr.: 058 – 2343333
E-mail: leeuwarden@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Lelystad
Bezoekadres: Stationsplein 15, Lelystad
Postadres: Postbus 12085, 3501 AB Utrecht
Telnr.: 030 - 888 27 00
E-mail: utrecht@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Maastricht
Bezoekadres: Avenue Céramique 1 B
Postadres: Postbus 3002 , 6202 NA Maastricht
Telnr.: 043 – 3514300
E-mail: maastricht@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Middelburg
Bezoekadres: Kousteensedijk 2
Postadres: Postbus 7140, 4330 GC Middelburg
Telnr.: 0118 – 673333
E-mail: middelburg@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Rotterdam - Dordrecht
Bezoekadres: Lijnbaan 109, Rotterdam
Postadres: Postbus 4015, 5604 EA Eindhoven
Telnr.: 010 – 4431100
E-mail: ao.west@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Zwolle
Bezoekadres: Schuurmanstraat 2
Postadres: Postbus 10075, 8000 GB Zwolle
Telnr.: 038 – 4554300
E-mail: zwolle@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Roermond
Bezoekadres: Willem II Singel 67, Roermond
Postadres: Postbus 4025, 5604 EA Eindhoven
Telnr.: 043 - 351 43 00
E-mail: roermond@rvdk.nl

Route / kaartRaad voor de Kinderbescherming Lelystad
Bezoekadres: Stationsplein 15, Lelystad
Postadres: Postbus 30177, 8003 CD Zwolle
Telnr.: 030 - 888 27 00
E-mail: lelystad@rvdk.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 7-12-2006 16:26:20
Laatste wijziging: 28-11-2022 15:43:15

Aangeboden door:

Raad voor de Kinderbescherming - Landelijke staforganisatie


Bezoekadres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres: Postbus 20 301, 2500 CH Den Haag
Telefoonnummer: 030-888 24 10
Website: www.kinderbescherming.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties.


Soorten diensten of activiteiten:
Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig is voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. In dat geval kan de Raad voor de Kinderbescherming bij het gezin betrokken worden.


Contactpersoon:
Juridische helpdesk
Telefoonnummer: 030-888 24 25