HomeRechtswinkel Best › Individueel jurirdisch advies
Zoom:

Individueel jurirdisch advies

Doel:

Onze taak bestaat uit het bieden van informatie en het verstrekken van juridisch advies aan de hulpvrager.


Werkwijze:

Nadat de hulpvrager zijn of haar gegevens op een intakeformulier heeft ingevuld kan de juridische vraag in kwestie worden voorgelegd aan de medewerkers van de wetswinkel. De persoonlijke gegevens zijn van belang omdat in sommige gevallen verder contact nodig is tussen de medewerkers en de hulpvrager. Aan de hand van de voorgelegde vraag kunnen er vaak direct concrete stappen ondernomen worden, hetgeen uiteraard plaatsvindt in samenspraak met de betreffende hulpvrager. Tevens kan eerst overleg plaatsvinden met de overige medewerkers over de stappen die genomen kunnen worden.

Deze stappen kunnen onder andere bestaan uit:

- het (helpen bij) het schrijven van een brief naar bijvoorbeeld een instantie of de tegenpartij;

- het verstrekken van informatie en het meegeven van folders over een bepaald rechtsgebied;

- het geven van adressen van bepaalde instanties of van overige specifieke rechtshulp zoals een advocaat;

- het contact opnemen met betreffende instanties.

De gegevens die verstrekt worden door de hulpvrager zijn en blijven strikt geheim. Alle medewerkers van de wetswinkel hebben een geheimhoudingsplicht.

Iedere zaterdag houden wij van 10.30 uur tot 12.30 uur een spreekuur in buurthuis De Kadans in Best.

Een afspraak maken is niet nodig.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 30-12-2010 15:08:59
Laatste wijziging: 6-2-2017 15:14:42

Aangeboden door:

Rechtswinkel Best


Bezoekadres: Buurthuis De kandans, St Jozefstraat 1 Best
E-mail: info@rechtswinkelbest.nl
Website: www.rechtswinkelbest.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Al sinds 1979 geeft de Stichting Rechtswinkel Best juridische hulp en advies aan individuele personen. De medewerkers van de rechtswinkel zijn ofwel student rechten ofwel afgestudeerd als jurist en werken op vrijwillige basis. Van de hulpvragers wordt dan ook geen eigen bijdrage gevraagd.


Belangrijkste doelgroepen:
De stichting richt zich in het bijzonder op de financieel minder draagkrachtigen.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze taak bestaat uit het bieden van informatie en het verstrekken van juridisch advies aan de hulpvrager.