HomeRegiecentrum Bescherming en Veiligheid › Jeugd- en Gezinsbescherming
Zoom:

Jeugd- en Gezinsbescherming

Doel:

Jeugd- en Gezinsbescherming staat voor de bescherming van jeugdigen in de knel en voor de versterking van de eigen kracht van het gezin.


Werkwijze:

Wij zetten ons ervoor in dat jeugdigen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Jeugd- en Gezinsbescherming is een door de overheid gecertificeerde instelling.

Jeugd- en Gezinsbescherming voert de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Deze maatregelen hebben een wettelijk verplichtend karakter en vindt plaats op verzoek van de Rechterlijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming, de Officier van Justitie of de directie van een justitiële inrichting. Verder voert Jeugd en Gezinsbescherming de preventieve jeugdbescherming (begeleiding in vrijwillig kader) uit.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 9-2-2017 16:34:50
Laatste wijziging: 20-6-2019 15:08:50

Aangeboden door:

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid


Bezoekadres: Tesselschadestraat 2 Leeuwarden
Postadres: Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 - 233 37 77
E-mail: info@regiecentrumbv.nl
Website: www.regiecentrumbv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland.


Soorten diensten of activiteiten:
Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren.


Contactpersonen:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
E-mail: info@regiecentrumbv.nl
Telefoonnummer: 058-2333777
Veilig Thuis Friesland
E-mail: info@veiligthuisfriesland.nl
Telefoonnummer: 0800 - 2000 (gratis, 24/7)