HomeRegiecentrum Bescherming en Veiligheid › Jeugdreclassering
Zoom:

Jeugdreclassering

Doel:

Jeugdreclassering wordt door de rechter opgelegd, zodat je kunt bewijzen dat je je wél goed kunt gedragen en iets van je leven wilt maken.

Meer informatie:


Werkwijze:

Als jongere krijg je deze kans en je verdient daar hulp bij en als het nodig is controle. Dat biedt de jeugdreclassering van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Het verplichte karakter

Jeugdreclassering geldt voor een bepaalde periode. Die staat vast. Na afloop van de periode wordt bekeken of je je doelen gehaald hebt. Als je tussentijds een uitglijder maakt en in je foute gedrag vervalt, dan moet de jeugdreclasseerder dat aan justitie melden en dan volgt toch nog de straf.

Werkt jeugdreclassering?

Jeugdreclassering werkt alleen als jij zelf je gedrag verandert. De jeugdreclasseerder kan je helpen om je zelf te leren kennen en te zien hoe je je situatie kunt verbeteren. Duidelijker gezegd: je moet je dus houden aan de afspraken en aanwijzingen van de jeugdreclasseerder.

Reguliere Jeugdreclasseringsmaatregel

Normaal verloopt jeugdreclassering als volgt. Je krijgt als jongere een jeugdreclasseerder toegewezen. Die gaat jou begeleiden. Je maakt samen met de jeugdreclasseerder een plan. Soms worden daar ook je ouders bij betrokken of andere belangrijke mensen in je leven. Je bespreekt samen welke stappen je zult gaan zetten.

ITB-CRIEM is jeugdreclassering speciaal voor jongeren die meestal wel Nederlander zijn, maar die ouders hebben die afkomstig zijn uit een etnische minderheidsgroep. De behandeling is zoals bij het ‘standaardpakket’ maar met meer aandacht voor cultuurverschillen die van belang zijn.

ITB Harde Kern is een streng programma voor jongeren die ernstige delicten hebben gepleegd en/of die veelpleger zijn. Voor deze jongeren hebben we een programma waarin veel toezicht is. De jeugdreclasseerder controleert alles wat je doet en helpt je betere keuzes te maken.

Rechten

Je moet je als jongere aan de aanwijzingen houden, ook als je het niet eens bent met een aanwijzing. Je persoonlijke vrijheid is tijdelijk beperkt. Als het zo is dat de jeugdreclasseerder je niet netjes behandelt, dan heb je het recht een klacht in te dienen.Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 23 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 9-2-2017 16:39:35
Laatste wijziging: 20-6-2019 15:08:58

Aangeboden door:

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid


Bezoekadres: Tesselschadestraat 2 Leeuwarden
Postadres: Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 - 233 37 77
E-mail: info@regiecentrumbv.nl
Website: www.regiecentrumbv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland.


Soorten diensten of activiteiten:
Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren.


Contactpersonen:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
E-mail: info@regiecentrumbv.nl
Telefoonnummer: 058-2333777
Veilig Thuis Friesland
E-mail: info@veiligthuisfriesland.nl
Telefoonnummer: 0800 - 2000 (gratis, 24/7)